Nyheter i KulturNav 2020

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i KulturNav. Les om ny funksjonalitet, nye prosjekter og gode eksempler på KulturNav i bruk.

Andre kvartal

Publisert 22. juni 2020

I løpet av andre kvartal 2020 har utviklingen av KulturNav fokusert på forvaltning og konsolidering av systemet. Versjon, 1.9.9, ble utviklet da det var behov for et nytt norsk brukergrensesnitt. Oversettelsen er initiert av Norsk institutt for Bunad og Folkedrakt. Videre, inneholder den nye versjonen en rekke mindre forbedringer og rettelser.


Nye datasett

• Mennesker tilknyttet Värmlands museum (Värmlands museum)

• Norske hermetikkfabrikker (Norsk hermetikkmuseum)

• Svensk studieår

• Svenske skoler - skoleenhetsregister (Statistisk sentralbyrå) (Eksterne data)

• Skoleenhetstyper - skoleformer, skoleenhetsregister (Statistisk sentralbyrå) (Eksterne data)

• Luftfartøy: Funksjonstyper (Flyvåpenmuseum)

• Flymotorer (Flyvåpenmuseum)

• Flyprodusent (Flyvåpenmuseum)

• Militære flybetegnelser (Flyvåpenmuseum)


Datasettet under behandling

• Nomenklatur for klær og tekstil (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt)

• Organisasjoner - musikk og dans (Opplandarkivet)

• Musikkinstrumenter fra Music Instruments Museums Online (MIMO)+FIOL

Første kvartal

Publisert 3. april 2020

I løpet av første kvartal i 2020 har utviklingen av KulturNav fokusert på versjon 1.9.8, som lanseres i mars. Vi har utviklet en ny visningsmodus for datasett, kart og forenklet styring av geodata.

Brukergrensesnittet er forbedret når det gjelder filtrering av datasett og søkeresultater. KulturNav har også forbedret evnen til å håndtere datasett med taksonomier for bruk mot for eksempel levende samlinger. Vi introduserer også forbedringer i søkegrensesnittet ved å tilby søkeforslag for bestemte termer. Søkeforslagene søker etter elementer som er relatert til et visst konsept.

Tidligere planlagt utvikling vil bli bli lagt noe frem i tid etter versjon 1.9.8. Prosjektrelaterte intervensjoner for andre pågående utviklingsprosjekter kan imidlertid implementeres om nødvendig.

Nye datasett

Kunstnerroller (Nasjonalt museum for kunst, arkitektur og design) - i gang

Personer relatert til levende samlinger (Skansen) under bygging

Taksonomi for levende samlinger - Flora (Museene i Akershus) - under behandling