Nyheter i KulturNav 2020

Varje kvartal sammanställer vi vad som har hänt i KulturNav. Läs om nya funktioner, nya projekt och goda exempel på hur KulturNav kan användas.

Andra kvartalet

Publicerat 22 juni 2020

Under andra kvartalet 2020 har utvecklingen av KulturNav varit fokuserad på förvaltning och konsolidering av systemet. En ny version, 1.9.9, kunde utvecklas i och med att det fanns behov för ett nynorskt användargränssnitt. Översättningen har initierats av Norsk institutt for bunad og folkedrakt. I övrigt innehåller den nya versionen ett antal mindre förbättringar och rättningar.   


Nya dataset 

•Personer med anknytning till Värmlands museum (Värmlands museum) 

•Norske hermetikkfabrikker (Norsk hermetikkmuseum) 

•Svenska skolans läsår 

•Svenska skolor - skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) 

•Skolenhetstyper - skolformer, skolenhetsregistret (SCB) (Externa data) 

•Flygplan: funktionstyper (Flygvapenmuseum) 

•Flygplanskonstruktörer (Flygvapenmuseum) 

•Flygplanstillverkare (Flygvapenmuseum) 

•Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) 


Dataset under bearbetning 

•Nomenklatur för dräkt och textil (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) 

•Organisationer - musik och dans (Opplandsarkivet) 

•Musikinstrument från Music Instruments Museums Online (MIMO)+FIOL 

Första kvartalet

Publicerat 3 april 2020

Under det första kvartalet 2020 har utvecklingen av KulturNav fokuserat på version 1.9.8 som lanseras i mars. Vi har tagit fram ett nytt visningsläge för dataset, kartor och förenklad hantering av geodata.

Användargränssnittet har förbättrats vad gäller filtrering av dataset och sökresultat. KulturNav har även förbättrat möjligheten att hantera dataset med taxonomier för användning med exempelvis levande samlingar. Vi introducerar även förbättringar i sökgränssnittet genom att erbjuda sökförslag för specifika termer. Sökförslagen söker efter poster som är relaterade till ett visst koncept.

Tidigare planerad utveckling kommer att skjutas på framtiden efter version 1.9.8. Projektrelaterade insatser för andra pågående utvecklingsprojekt kan dock implementeras om nödvändigt.

Nya dataset

Konstnärsroller (Nasjonalt museum for kunst, arkitektur og design) - igång

Personer med anknytning till levande samlingar (Skansen) under uppbyggnad

Taxonomi för levande samlingar - Flora (Museerna i Akershus) - under behandling