Nyheter i KulturPunkt

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i KulturPunkt. Les om ny funksjonalitet, prosjekter og gode eksempler på bruk av KulturPunkt.

Fjerde kvartal 2019

Vi arbeider for tiden med en omfattende revitaliseringsprosess hvor alle delene av KulturPunkt blir redesignet og fornyet. En ny teknisk plattform blir implementert, og denne har vi valgt å døpe Kulturio. Neste generasjon KulturPunkt Kiosk blir Kulturio Kiosk, og vi innfører en ny og spennende utstillingsløsning under navnet Kulturio Pro. KulturPunkt Mobil heter fra nå av kort og godt KulturPunkt.

Et brukermøte for Kulturio planlegges gjennomført i løpet av første kvartal 2020.

KulturPunkt

Flere oppdateringer og feilrettinger har blitt rullet ut i høst. Her er de største endringene:

 • Nye KulturPunkt er nå tilgjengelig på App Store
 • Støtte for Open Graph-metadata, for bruk ved deling på sosiale medier
 • Forbedring av språkfunksjonalitet
 • Mulighet for å kunne filtrere på kulturpunkter og museer i kartvisningen
 • Mulighet for å vise terreng i kartvisningen

Kulturio Kiosk

Vi jobber intensivt med å få på plass en ny og forbedret versjon av KulturPunkt Kiosk, under navnet Kulturio Kiosk. En intern betaversjon er på plass, og vi vil jobbe videre med polering og klargjøring de neste månedene. Vi sikter mot å lansere den nye løsningen i løpet av andre kvartal 2020.

Kulturio Pro

Vi er stolte over å introdusere en ny og spennende utstillingsløsning. Løsningen tilrettelegger for skreddersøm av layout og innholdsstrukturer, i tillegg til fleksibilitet rundt valg av formidlingsteknologi. Kulturio Pro kan eksempelvis brukes til implementering av utstillingsprosjekter som tar i bruk virkemidler som sensortrigging, DMX-lysstyring og projiseringer.

Kulturio Admin

En ny versjon av KulturPunkt Admin er under utvikling, under navnet Kulturio Admin. Løsningen vil gi innholdsskapere en mer effektiv og oversiktlig arbeidsflyt enn i dagens løsning. Lansering estimeres til andre kvartal 2020.

Tredje kvartal

KulturPunkt mobil:

I juni lanserte vi er ny og oppfrisket versjon av KulturPunkt mobil, tilgjengelig via https://kulturpunkt.org fra din foretrukne enhet. Siden lanseringen har vi rullet ut flere oppdateringer, blant annet:

 • Tilpasset brukergrensesnitt for desktop-skjermer
 • Sammenslått visning av kulturpunkter og museer på kart
 • Forbedret fullskjermvisning av bildegallerier
 • Forbedret QR-skanner
 • Tilrettelegging for visning av beskrivelsestekster i artikkel- og temalister
 • Diverse optimaliseringer og utbedring av feil

KulturPunkt Kiosk:

En oppdatering har blitt rullet ut for å utbedre en feil som kunne gi manglende innhold ved oppstart. En ny versjon av KulturPunkt Kiosk er under planlegging og utvikling. En ny teknologisk plattform vil bli introdusert sammen med et modernisert design. En betaversjon vil være klar for intern testing i løpet av fjerde kvartal, og vi vil komme nærmere tilbake med tidspunkt for en endelig lansering.

KulturPunkt Admin:

Parallelt med prosessen med å revitalisere KulturPunkt Kiosk, arbeider vi med å utvikle en ny versjon av KulturPunkt Admin. Vi jobber mot å få på plass en betaversjon i løpet av fjerde kvartal. Løsningen vil utvikles i retning av kjente prinsipper fra de øvrige formidlingsløsningene i eKultur. Migrering av data fra den gamle løsningen vil skje i 2020 

Andre kvartal 2019

Publisert 17. juni 2019 

KulturPunkt mobil og -web

Vi har jobbet med revitalisering av tjenestene KulturPunkt mobil og -web, og en ny felles løsning lanseres sommeren 2019. Løsningen er implementert som en progressiv webapplikasjon (PWA), som sørger for likhet på tvers av enheter og plattformer. Et nytt og modernisert design introduseres, i tillegg til noe ny funksjonalitet:

 • Egen sidevisning for eiere
 • ​Søk i et kulturpunkt eller per eier
 • Artikkeloppslag basert på inntasting av tallkode
 • Artikkeloppslag basert på bildegjenkjenning

KulturPunkt Kiosk

Vi har stabilisert KulturPunkt Kiosk. Nå revitaliserer vi løsningen og gir den et mer moderne design. Betaversjonen skal være klar mot slutten av tredje kvartal.

KulturPunkt Admin

Ny versjon av KulturPunkt Admin er i en tidlig utviklingsfase. Vi planlegger utrulling av betaversjon i fjerde kvartal.

Første kvartal 2019

Publisert 29. mars 2019

Den nye versjonen av KulturPunkt Kiosk er i sluttstillingsfasen og vil bli distribuert så snart den er kvalitetssikret. Vi ser et behov for å revitalisere KulturPunkt på flere områder.

Vi jobber med en ny utgave av KulturPunkt mobil og KulturPunkt web. Disse vil nå få felles plattform som sørger for likhet på tvers av enheter og plattformer. En betaversjon planlegges lansert i løpet av andre kvartal 2019. Løsningen implementeres som en PWA (Progressive Web App) og introduserer et oppfrisket og modernisert design.

Videre vil vi jobbe med en revitalisering av KP Kiosk og KP Admin. Dette vil igangsettes i løpet av andre kvartal, og lansering av en betaversjon planlegges i løpet av tredje kvartal.

Lars Gunnar Eggen er ny produktutvikler for KulturPunkt.