Nyheter i KulturPunkt

Enklere grensesnitt for kulturpunkter og medieobjekt

Både Administrasjonsgrensesnittet i KulturPunkt og integrasjonen med eKultur er forbedret. Vi har flyttet på menyen og forenklet editoren for kulturpunkt og media. Den gamle editoren forblir tilgjengelig i en periode. Vi innfører drag and drop i administrasjonsgrensesnittet og det er blitt mulig å rokere om på blokkene. For mer informasjon om endringer som er gjort se KulturPunkts endringslogg når du logger inn i KulturPunkt eller på disse sidene.

​eKulturblokka

eKulturblokka lar deg bruke innhold fra andre deler av økosystemet, via DigitaltMuseum. Vi har hatt en workshop for å definere videre utvikling og takker museene som var med her, i tillegg til alle andre som har bidratt med innspill. Ny versjon av ekulturblokka er rullet ut, med mer funksjonalitet. Les mer om dette i årsplanen.

Vimeo

Vi har nå fått støtte for videotjenesten Vimeo på lik linje med YouTube.

​3D fra Sketchfab

 KulturPunkt admin har blitt oppdatert og vi håper dere får glede av 3D-objekter fra Sketchfab. Last opp eget innhold til Sketchfab og legg en lenke til objektet i Primus slik at det publiserers på DigitaltMuseum. Hvis det ikke hører hjemme i Primus kan det hentes direkte inn i KulturPunkt. Foreløpig er 3D-objekter bare synlig for publikum i KulturPunkt Web og KulturPunkt Mobil Android. Vi er avhengig av finansiering for å få det til i KP mobil ios og KP kiosk. For mer informasjon, se KulturPunkts veiledninger.

Bidra til videreutvikling

Vi håper at flere vil være med å videreutvikle KulturPunkt. Send en epost til support@kulturit.no hvis du er interessert i mer informasjon, eller ønsker å bidra. 

Workshops

Vi holder workshops med organisasjoner som har KulturPunkt og kan bidra med hjelp helt fra starten av en utstillingsprosess. Aktuelle temaer kan være hvordan det digitale kan integreres i utstillingen, hvordan tilpasse det digitale til forskjellige målgrupper osv. Vi kan holde workshop i digitale fortellinger, planlegging av kioskpresentasjoner eller for å revitalisere utstillinger med KulturPunkt. Vårt mål er å bidra til gode ustillinger. Workshops booker du her.