Nyheter i Minne

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i Minne. Les om ny funksjonalitet, prosjekter og gode eksempler på Minne i bruk.

Fjerde kvartal 2019

I fasen med brukerorientert design for Minner.no brukerportal er målene blant annet: 

  • En ekspertevaluering av dagens løsning
  • En brukersentrert utviklingsprosess og brukerinvolvering 
  • Skal resultere i et overordnet konseptdesign og presentasjon av konsept 


I løpet av 2020 vil KulturIT starte med utvikling og forbedring av Minner.no på bakgrunn av det brukerorienterte desingnprosjektet. 

I Sverige er det også spennende minneinnsamlinger på veg. Nordiska museet er med i et samarbeidsprosjekt med Sveriges Radio – UR, hvor de vil bruke Minner plattformen til å samle inn minner fra skoleklasser og elever i alderen 10-12 år fra hele Sverige. Vi samarbeider med Nordiska Museet for å utvikle funksjonalitet i Minner for å gjøre innsamlingsprosessen så enkel som mulig for både lærere og elever ved skolene i Sverige.  

Dette er muligheter i Minner plattformen som også vil komme de andre museene til gode i tiden fremover. 

Vi arbeider samtidig med generell videreutvikling av Minner. En ny versjon med mindre endringer ble lansert den 10 desember 2019. Endringslogg for Minner er tilgjengelig her: https://kulturit.org/minnen/versjon 

Tredje kvartal

Siden sist har Norsk Folkeminnesamling, under Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UIO blitt med i Minner prosjektet. Vi er sikre på at fagmiljøet hos Norsk Folkeminnesamling kan bidra positivt til både innholdet og videreutviklingen av Minne plattformen. 

Ny versjon av Minne ble lansert på nettsidene minner.no og minnen.se den 3. September. Denne versjonen inneholder blant annet: 

  • Enklere og mer lettfattelig innsending av minner for sluttbrukere. 
  • Forbedret import og eksport av Minne. 
  • Nytt kart for visning av alle Minne. 
  • Lettere oppdatering av personinformasjon for påloggede brukere vha. «Min side». 

I løpet av høsten 2019 vil KulturIT arbeide med å utvikle en ny plattform for Minne admin/editor. Bakgrunnen for dette er blant annet ønsker fra museene om en ny innloggingsløsning, bedre muligheter for utveksling av informasjon via programmeringsgrensesnitt (API) og behov for utskifting av eldre rammeverk, som på sikt ikke vil støttes av nyere nettleser. 


Andre kvartal 2019

Publisert 17. juni 2019

Vi ønsker Museum Nord og Jönköpings Museum velkommen i samarbeidet rundt Minne.

I løpet av sommeren 2019 vil ca. 4500 historier med media flyttes fra Riksantikvarieämbetets (RAÄs) nettside platser.se til minnen.se. Dette springer ut av et samarbeid rundt digitale fortellinger mellom RAÄ og Nordiska museet. Vi er veldig glade for å kunne presentere dette spennende innholdet på Minnen.se. Se mer informasjon om dette hos RAÄ: https://app.raa.se/id/platser.

Prosjektet «Minner - samlingssted for samtidsdokumentasjon» gjennomførte sin første fellessamling i mars, og KulturIT var tilstede. Les mer om prosjektet og hvilken innvirkning dette vil ha på innhold og videreutvikling av Minner på prosjektets hjemmeside: https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021/

I løpet av Juni 2019 vil Minner.no og Minnen.se få et bedre brukergrensesnitt for innlevering av nye minner, og redigering av gamle minner.

Første kvartal 2019

Publisert 29. mars 2019 

Med prosjektet «Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon» blir Minne innsamlingsplattform for elleve norske museer i samarbeid. Prosjektet drives av Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum med flerårig finansiering fra Kulturrådet. Minne kommer gjennom prosjektet til å videreutvikles og forbedres.

Torgeir Forseth er ny produktutvikler for Minne etter Kristina Berg. Jonas Nørvåg er ansatt som utvikler med Minne som en av sine hovedoppgaver.