Nyheter i Minne 2020

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i Minne. Les om ny funksjonalitet, prosjekter og gode eksempler på Minne i bruk.

Andre kvartal

Publisert 22. juni 2020

Det har vært svært høy aktivitet i Minner.no og Minnen.se, både med tanke på utvikling og arbeid i museene.  

Vi har samarbeidet med Nordiska museet om å utvikle en ny skolemodul for Minne. Denne er nå ferdig, og er i pilot på minnen.se. Portalen er https://skola.ekultur.org/. Funksjonaliteten gjør det mulig for lærere i skoleklasser å logge inn i en egen portal hvor de kan administrere elever og klasser, samt minnene disse sender inn i portalene minnen.se og minner.no. Foreløpig kjører Nordiska museet pilot på denne funksjonaliteten i sammenheng med sitt prosjekt «Mitt liv» sammen med Sveriges Radio UR. Det er allerede over 1000 elever registrert i løsningen.  

Vi håper og tror at denne løsningen vil gi museene en ny og spennende ny mulighet til å jobbe tettere med skoler og innsamling av minner for fremtiden. Se mer om Nordiskas prosjekt i minnen.se her: 

https://minnen.se/mittliv 

I prosjektet «Minner – samlingssted for samfunnsdokumentasjon» i regi av Lillehammer Museum og Norsk Folkemuseum jobber vi videre med nytt design og konsept for brukerportalen. I sammenheng med dette prosjektet har vi i Mai utviklet ny løsning for enklere innlogging i Minne portalen, samt utviklet nye muligheter for å benytte seg av kartdata i tredjepartsløsninger. Denne funksjonaliteten er benyttet i M24 kartvisning. Se eksempel på https://norskfolkemuseum.no/17-mai-2020  

Det er gledelig at det er stor interesse blant norske og svenske museer for å bli med i Minne-prosjektet. Vi har hatt flere møter med interessenter i løpet av perioden, som vi håper resulterer i flere museer som vil samarbeide om minne-innsamlingen i landene. 

Første kvartal

Publisert 3. april 2020

Prosjektet «Mitt Liv», hvor Nordiska museet samarbeider medSveriges Utbildningsradio (UR), gikk den 02.03 ut i brukertest hos flere skoleklasser i Sverige. Våren 2020 åpner Nordiska museet et eget opplevelsesrom om barns historie de siste 150 årene kalt «tidshvelvet». Samtidig starter digital innsamling av elevhistorier via mittliv.minnen.se . KulturIT videreutvikler Minne portalen med funksjonalitet for administrasjon av skoleklasser. Ny funksjonalitet settes ut i livet den 4 april 2020.  

Du kan lese mer om prosjektet her: https://minnen.se/tema/mittliv 

I Prosjektet «Minner - samlingssted for samfunnsdokumentasjon» er prosjektplanen for første halvdel av 2020 konkretisert. Neste punkt på agendaen er presentasjon av forslag til fornyet design for Minner.no og Minnen.se. Designet er basert på brukerintervjuer av et representativt utvalg av brukere, samt tilbakemeldinger fra prosjektgruppa. Forslag til design ble presentert i en workshop den 9.-10. mars 2020. Nytt design og konsept skal resultere i en bestilling for videreutvikling av Minne plattformen for KulturIT. 

Du kan besøke prosjektets hjemmeside her: https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021 

Endringslogg for Minner er tilgjengelig her: https://kulturit.org/minnen/versjon