Nyheter i Minner

Hva er Minner?

Minner er et nettbasert verktøy for å samle inn og formidle folks personlige historier. Det er utviklet av KulturIT i samarbeid med Nordiska museet og Norsk Folkemuseum. Minner dekker tekstbasert innsamling (som etnologiske spørrelister), film og bildebasert innsamling og kortere spørsmål. Hvert enkelt innsamlingsprosjekt har en ansvarlig innholdsforvalter. På nettsidene Minner.no og Minnen.se finner du innsamlinger og minner om blant annet Halloween, Lek i barndommen, #Metoo og #openstockholm.

Ta Minner i bruk

Vi har gjort det enkelt for museene å etablere nye innsamlingsprosjekter og enkelt for publikum som vil dele sine minner. Nå håper vi at flere museer tar Minner i bruk. Jo flere som blir med, jo bedre står vi rustet til å levere en god fellesløsning for innsamling av personlige historier. 

Ta kontakt med support@kulturit.no for å høre hvordan museet kan gjøre nye innsamlinger eller formidle tidligere innsamlede minner.