Nyheter i Minne

Vad är Minnen?

Museer och arkiv ska tillsammans ta vara på samhällets minnen. Med Minnen.se blir insamling och förmedling av allas våra minnen och erfarenheter enklare.

I Minnen kan museer göra minnes-insamlingar kring olika teman och museet styr och kontrollerar själv sina insamlingar. Insamlingsverktyget fungerar både for text, bilder och ljud- och filminspelningar. Insamlingar kan därför göras som skrivupprop, frågelistor, bildinsamlingar eller intervjuer med film eller ljudupptagning. På Minner.no och Minnen.se kan du se olika exempel på insamlingar som bland annat Halloween, Lek i barndommen, #Metoo och #openstockholm

Ta Minnen i bruk

Vi har nu med Minnen.se gjort det enkelt för museerna att sätta igång nya insamlingsprosjekt och enkelt för alla de som vill dela med sig av sina minnen. Nu hoppas vi att fler museer vill ta Minnen i bruk. Ju fler som kommer med, ju bättre blir den gemensamma lösningen för insamling av personliga minnen.

Nyfiken på Minnen för ditt museum? Kontaktasupport@kulturit.no.