Nyheter i Minnen

Varje kvartal sammanställer vi vad som har hänt i Minne. Läs om nya funktioner, nya projekt och goda exempel på hur Minne kan användas.

Fjärde kvartalet 2019

I fasen med användarorienterad design för Minnen.no användarportal är målen bland annat:

  • En expertutvärdering av den nuvarande lösningen 
  • En användarcentrerad utvecklingsprocess och användarinblandning  
  • Ska resultera i en överordnad konceptdesign och presentation av konceptet 


Under 2020 kommer KulturIT starta utvecklingen och förbättringen av Minnen.no utifrån det användarorienterade designprojektet. 

Även i Sverige är spännande minnesinsamlingar på gång. Nordiska museet deltar i ett samarbetsprojekt med Sveriges Radio – UR, där de vill använda plattformen Minnen för att samla in minnen från skolklasser och elever i åldrarna 10-12 år från hela Sverige. Vi samarbetar med Nordiska museet för att utveckla funktioner i Minnen för att göra insamlingsprocessen så enkel som möjligt för både lärare och elever. Detta är möjligheter i plattformen Minnen som även kommer att komma andra museer till godo i framtiden. 

Vi arbetar samtidigt med allmän vidareutveckling av Minnen. En ny version med mindre förändringar lanserades 10 december 2019. Ändringshistorik för Minnen finns här: https://kulturit.org/minnen/versjon 

Tredje kvartalet 2019

Sedan sist har ”Norsk Folkeminnesamling” vid Institutt for kulturstudier og orientalske språk vid universitetet i Oslo, anslutit sig till projektet Minnen. Vi är övertygade om att ”Norsk Folkeminnesamling” med sin akademiska tyngd kan bidra positivt till både innehållet och vidareutvecklingen av plattformen Minnen. 


En ny version av Minnen lanserades 3 september på webbplatserna minner.no och minnen.se. Denna version innehåller bland annat: 
  • Enklare och mer lättförståelig delning av Minnen för slutanvändarna. 
  • Förbättrad import och export av Minnen. 
  • Ny karta för att visa alla Minnen. 
  • Enklare uppdatering av personuppgifter för inloggade användare med hjälp av ”Min sida”. 

Under hösten 2019 kommer KulturIT att arbeta med att utveckla en ny plattform för Minnen admin/editor. Anledningen till detta är bland annat önskemål från museerna om en ny inloggningslösning, bättre möjligheter för utbyte av information via programmeringsgränssnitt (API) samt behovet att ersätta äldre ramverk som med tiden inte kommer att stödjas av nyare webbläsare. 

Andra kvartalet 2019

Publicerat 17 juni 2019

Vi ønsker Museum Nord og Jönköpings Museum velkommen i samarbeidet rundt Minne.

I løpet av sommeren 2019 vil ca. 4500 historier med media flyttes fra Riksantikvarieämbetets (RAÄs) nettside platser.se til minnen.se. Dette springer ut av et samarbeid rundt digitale fortellinger mellom RAÄ og Nordiska museet. Vi er veldig glade for å kunne presentere dette spennende innholdet på Minnen.se. Se mer informasjon om dette hos RAÄ: https://app.raa.se/id/platser.

Prosjektet «Minner - samlingssted for samtidsdokumentasjon» gjennomførte sin første fellessamling i mars, og KulturIT var tilstede. Les mer om prosjektet og hvilken innvirkning dette vil ha på innhold og videreutvikling av Minner på prosjektets hjemmeside: https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021/

I løpet av Juni 2019 vil Minner.no og Minnen.se få et bedre brukergrensesnitt for innlevering av nye minner, og redigering av gamle minner.

Första kvartalet 2019

Publicerat 29 mars 2019

Med projektet "Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon" blir Minne insamlingsplattformen för elva norska museer i samverkan. Projektet drivs av Norsk Folkemuseum och Lillehammer museum med flerårig finansiering från Norska Kulturrådet. Minne kommer med detta projekt vidareutvecklas och förbättras. Svenska minne.se används av tre svenska museer. Även i Sverige planeras det för flera intressanta samarbetsprojekt kring Minne.