Nyheter i Minnen 2020

Varje kvartal sammanställer vi vad som har hänt i Minnen. Läs om nya funktioner, nya projekt och goda exempel på hur Minnen kan användas.

Andra kvartalet

Publicerat 22 juni 2020

Det har varit mycket hög aktivitet på Minner.no och Minnen.se, både vad gäller på utveckling och arbete på museerna.

Vi har samarbetat med Nordiska museet för att ta fram en ny skolmodul för Minnen. Denna är nu klar och testas på minnen.se. Portalen är https://skola.ekultur.org/. Funktionen gör det möjligt för lärare på skolor att logga in på en egen portal, där de kan administrera elever och klasser, samt minnen som de skickar in på portalerna minnen.se och minner.no. För tillfället testar Nordiska museet denna funktion i samband med projektet ”Mitt liv” tillsammans med Sveriges Radio UR. Funktionen har redan fler än 1000 elever registrerade.

Vi hoppas och tror att denna lösning kommer att ge museerna en ny och spännande möjlighet att ha ett tätare samarbete med skolor och samla in minnen för framtiden. Se mer om Nordiskas projekt på minnen.se här:

https://minnen.se/mittliv

I projektet ”Minnen – samlingsstöd för samtida dokumentation” i regi av Lillehammer Museum och Norsk Folkemuseum, jobbar vi vidare med ny design och nytt koncept för användarportalen. Inom ramen för detta projekt har vi under maj månad tagit fram en ny lösning för enklare inloggning på Minnen-portalen, samt utvecklat nya möjligheter för att använda kartdata i tredjepartslösningar. Denna funktion används i M24-kartvisning. Se exempel på https://norskfolkemuseum.no/17-mai-2020

Det är roligt att intresset är stort bland norska och svenska museer för att vara med i projektet Minnen. Vi har haft flera möten med intressenter under perioden, som vi hoppas leder till att fler museer vill samarbeta för att samla in minnen i båda länderna.

Första kvartalet

Publicerat 3 april 2020

Projektet ”Mitt Liv”, där Nordiska museet samarbetar med UR, gick ut som användartest till flera skolklasser i Sverige den 2 mars. Våren 2020 öppnar Nordiska museet ett eget upplevelserum om barns historia de senaste 150 åren som kallas ”Tidsvalvet”. Samtidigt startar en digital insamling av elevberättelser via mittliv.minnen.se. KulturIT vidareutvecklar Minnesportalen med funktioner för administration av skolklasser. Denna nya funktion kommer att tas i bruk i början på april 2020.  

Du kan läsa mer om projektet här: https://minnen.se/tema/mittliv 

I projektet ”Minnen - samlingsstöd för samtida dokumentation” har projektplanen för det första halvåret 2020 preciserats. Nästa punkt på dagordningen är en presentation av förslag på förnyad design för Minner.no och Minnen.se. Designen baseras på användarintervjuer av ett representativt urval av användare, samt återkoppling från projektgruppen. Förslag på design presenterades på en workshop 9-10 mars 2020. Ny design och ett nytt koncept ska leda till en beställning av vidareutveckling av plattformen Minnen för KulturIT. 

Du kan besöka projektets webbplats här: https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021 

 

Ändringshistorik för Minnen finns här: https://kulturit.org/minnen/versjon