Nyheter i Primus

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i og rundt Primus. Les om ny funksjonalitet, nye veiledninger, prosjekter og gode eksempler på Primus i bruk.

Fjerde kvartal 2019

Vi arbeider videre med prioriterte utviklingsoppgaver i langsiktig plan som også innebærer ulike delprosjekter i prosjektet «Videreutvikling av eKultur 2019-2021» som er støttet av Kulturrådet i Norge. Vi har her fokus på videreutvikling av bygningsmodul og FDV funksjonalitet, Spectrum 5 og Levende samlinger. 

I november arrangerte Norsk Folkemuseum seminar for bruk av konserveringsfunksjoner i Primus. KulturIT var tilstede og orienterte, og vi har tatt med oss innspill og problemstillinger. Høyt prioriterte endringsønsker var: 

  • Fritekstfelt ved behandling uten valg av metode
  • Kortere og raskere måte å legge inn tilstandsvurderinger 


Primusweb versjon 7.5.0 inneholder arkeologiske kontekster som kan importeres fra tredjeparts system og lenkes til andre objekttyper og hendelser i Primus. Vi er dialog med svenske museer som vil benytte seg av denne løsningen. Vi vil i første omgang teste flere sett med importerte data i samarbeid med de svenske museene, og høste erfaringer og innspill for videre utvikling. I løpet av første kvartal 2020 vil brukermanualer for PrimusWeb bli tilgjengelige på svensk. 

Tredje kvartal 2019

Etter at vi rullet ut versjon 7.5 av Primus i andre kvartal har vi jobbet med å innføre siste versjon av et kodebibliotek som benyttes i Web klienten av Primus. Denne oppdateringen av webklienten vil komme som en versjon 7.5.1. Denne versjonen vil gi bedre ytelse og raskere respons, vi er inne i siste testperiode. Denne versjonen medfører ingen databaseoppgradering. 

Arbeidet med Spectrum 5 i klientene pågår for fullt, men vi er litt forsinket i forhold til ønsket framdrift.  

Samtidig med den konkrete programmeringen så pågår det to løp der vi kartlegger behovene for forbedringer knyttet til forvaltning av levende samlinger, film- og lydmateriale i Primus. Arbeidet med film- og lydmaterialet er initiert av Museene i Sør-Trøndelag, da de har sett behov for en mer helhetlig løsning på hvordan dette materialet håndteres i hele eKultur. Mot slutten av året vil KulturIT ha planer for hvordan levendesamlinger, film- og lydmaterialet skal håndteres i eKultur og vi vil så smått begynne arbeidet med programmeringen.


Arbeidet med levende samlinger i Primus er et fellesprosjekt initiert av Kulturrådet. Museene i Akershus har hovedansvaret for arbeidet. I prosjektgruppa deltar representanter fra Anno, Bymuseet i Bergen, Norsk folkemuseum og Museumssenteret i Hordaland. Arbeidet bygger videre på en kravspesifikasjon skrevet i 2012.  Første del av prosjektet er å begynne arbeidet med lister og vokabular i KulturNav. Når dette arbeidet går mot slutten og kravspesifikasjonen er revidert vil programmeringsarbeidet starte i dette prosjektet også. 

Det er gjort et stort arbeid med brukerveiledninger for Primus. Disse jobber vi nå med å få ut til alle Primusbrukerne. For alle brukere som har drift fra MuseumsIT så kan dere se brukerveiledninger for Primus her: https://support.museumsit.no/support/solutions/folders/11000074804 Vi jobber med å få disse tilgjengelig for alle PrimusNett brukere også. 

Ønsker du påfyll av Primus kunnskap så kommer det nye muligheter i november da vi arrangerer grunnleggende og videregående kurs. Kursene arrangeres på Norsk Maritimt Museum. Her finner du mer informasjon: https://kulturit.org/kurs  

Andre kvartal 2019

Publisert 17. juni 2019

Primus 7.5 har blitt rullet ut til museene i april og mai. Synkroniseringen mellom PrimusWin og PrimusWeb har blitt mer stabil og forutsigbar. Meta-operasjoner for publisering av bildefiler og vedlegg er på plass. Dette håper vi vil legge til rette for museets publiseringsarbeid. Forbedringer har også blitt gjort for blant annet bildevisning, forvalgslister og datafelt, for å gi bedre funksjonalitet og oversikt. 

Oversikt over endringer og oppdateringer finnes i PrimusWeb via «Om Primus/Endringer» og i PrimusWin via «Forsiden/Toppmenyen Hjelp/Oversikt over forbedringer og endringer - 7.5». Eller via lenken:

https://kulturit.atlassian.net/wiki/spaces/KITDOC/pages/648413185/Primus+7.5

Endringene som ble innført Collections Trust i Spectrum 5.0 er implementert i Primus datamodell. Dette betyr at Primus vil fortsette å være «Spectrum Compliant». Endringene kommer i Primus versjon 7.6 med planlagt utrulling i løpet av høsten.

Pilotprosjektet PrimusApp brukes av flere museer. Det gjør det mulig å registrere plasseringer og strekkoder med mobiltelefon. Send e-post til support@kulturit.no hvis du vil teste PrimusApp.

Vi holder stadig flere skreddersydde kurs for museene. Et slikt kurs kan gi ny energi til museets arbeid med samlingsforvaltning generelt og Primus spesielt. Send e-post til support@kulturit.no hvis du er interessert i å bestille et tilpasset kurs for ditt museum. Primuskompetanse er etterspurt i mange museer. De siste årene har flere nyutdannede studenter tatt Primuskurs for å spisse sin kompetanse. Digital samlingsforvaltning er en sentral del av dagens museumsarbeid. KulturIT ønsker å bidra til at studentene får innsikt i dette allerede mens de er under utdanning. Vi holder foredrag om samlingsforvaltning og databasearbeid på universitetsnivå, og har fått gode tilbakemeldinger på dette.

Første kvartal 2019

Publisert 29. mars 2019

Test av Primus 7.5 er gjennomført. PrimusWeb får ny og forbedret visning av bilder på objektposter og på sidene for bilde-, video- og vedlegg. Det er mulig å zoome i bildene, se dem i fullskjerm og laste ned. Brukeren kan enkelt gå til bildeinformasjon og se markeringer i bilder. Dersom det er flere bilder knyttet til en objektpost, kan de vises i tre ulike størrelser.

PrimusWeb 7.5 håndterer «kolli». Det gir mer effektiv logistikk for museene. Også registreringsarbeidet kan effektiviseres. Brukerne kan gjøre direkte oppslag fra PrimusWeb inn i KulturNavs felleslister og hente begreper derfra til bruk i katalogiseringen. Har museet fotosamlinger er det nå åpnet for å registrere fotoeksemplarer til fotomotivene også i PrimusWeb. Vi innfører også funksjoner for å registrere og forvalte arkeologiske gjenstander i Primus.

I testperioden har vi fått tilbakemeldinger fra museene som ønsker bedre oppdatering mellom PrimusWin og PrimusWeb ved endringer av data. Vi har funnet en løsning på dette som vil gi store forbedringer på indeksering mellom Primusklientene.

Nå forbereder vi nødvendige endringer for at Primus skal fortsette å være SPECTRUM compliant, også når SPECTRUM 5.0 blir gjeldende standard fra 1.7.2019. Endringene som kreves skal utvikles og testes de nærmeste månedene.