Nyheter i Primus

Varje kvartal sammanställer vi vad som har hänt i och kring Primus. Läs om ny funktionalitet, nya vägledningar, nya projekt och goda exempel på hur Primus kan användas.

Fjärde kvartalet 2019

Vi fortsätter att arbeta med de prioriterade utvecklingsuppgifterna i den långsiktiga planen som även innefattar olika delprojekt i projektet ”Vidareutveckling av eKultur 2019-2021”, som stöds av Kulturrådet i Norge. Här fokuserar vi på vidareutvecklingen av byggmodulen och FDV-funktioner, anpassning till Spectrum 5 och Levande samlingar. 

I november ordnade Norsk Folkemuseum ett seminarium om användning av konserveringsfunktioner i Primus. KulturIT var på plats och informerade, och vi har tagit med oss förslag och frågor. Högprioriterade förbättringsförslag var:  

  • Fritextfält vid behandling utan val av metod
  • Kortare och snabbare sätt att lägga in tillståndsbedömningar 


PrimusWeb version 7.5.0 innehåller arkeologiska kontexter som kan importeras från tredje parts system och länkas till andra objektstyper och händelser i Primus. Vi för en dialog med svenska museer som vill använda sig av denna lösning. Vi kommer inledningsvis att testa flera set med importerade data i samarbetet med de svenska museerna och få erfarenhet och förslag för vidare utveckling.  

Under första kvartalet 2020 kommer användarmanualer för PrimusWeb finnas tillgängliga på svenska. 

Tredje kvartalet 2019

Sedan lanseringen av version 7.5 av Primus under det andra kvartalet har vi arbetat med att införa den senaste versionen av kodbiblioteket som används i Primus webbklient. Uppdateringen av webbklienten kommer som version 7.5.1 och kommer att ge bättre prestanda och snabbare lyhördhet; vi är nu inne i den sista testperioden. Denna version medför ingen databasuppgradering. 

Arbetet med att integrera Spectrum 5 i klienterna pågår för fullt, men vi är något försenade i förhållande till den önskade utvecklingen.  

Samtidigt med den konkreta programmeringen pågår två tester där vi kartlägger behovet för förbättringar knutna till förvaltningen av levande samlingar respektive film- och ljudmaterial i Primus. Arbetet med film- och ljudmaterialet har initierats av museerna i Sør-Trøndelag då de har sett behovet av en mer omfattande lösning på hur detta material hanteras inom hela eKultur. Mot slutet av året kommer det att finnas konceptuella modeller för hur detta material ska hanteras inom eKultur och vi kommer därefter att påbörja arbeta med programmeringen.   
Arbetet med levande samlingar i Primus är ett gemensamt projekt som initierats av norska Kulturrådet. ”Museene i Akershus” har huvudansvaret för arbetet. Projektgruppen består av representanter från ”Museene i Hedmark”, ”Bymuseet i Bergen”, ”Norsk Folkemuseum” och ”Museumssenteret i Hordaland”. Arbetet bygger på en kravspecifikation skriven 2012.  Under den första delen av projektet påbörjas arbetet med förteckningar och ordlistor i KulturNav. När detta arbete går mot sitt slut och kravspecifikationen reviderats, kommer programmeringsarbetet att starta även i detta projekt. 

Mycket arbete har gjorts med användarhandledningarna för Primus. Vi arbetar nu för att alla Primus-användare ska få tillgång till dessa. Alla användare som arbetar från MuseumsIT kan se användarhandledningarna för Primus här: https://support.museumsit.no/support/solutions/folders/11000074804 Vi arbetar även för att göra dessa tillgängliga för alla PrimusNett-användare. 

Vill du utöka dina Primus-kunskaper, så kommer det nya möjligheter i november när vi ordnar grundläggande och avancerade kurser. Kurserna hålls på Nordiska museet. Här finns mer information: https://kulturit.org/kurs  

Andra kvartalet 2019

Publicerat 17 juni 2019

Primus 7.5 har under april och maj rullats ut till museerna. Synkroniseringen mellan PrimusWin och PrimusWeb fungerar därmed mer stabilt och förutsägbart. Metaoperationer för publicering av bildfiler och länkade filer (bilagor) är på plats vilket vi hoppas ska underlätta museernas publiceringsarbete. Förbättringar har också gjorts av bland annat bildvisning, förvalslistor och datumfält för att ge bättre funktionalitet och överblick.

Översikt över ändringar och uppdateringar hittar du i PrimusWeb via ”Om Primus/Ändringar” och i PrimusWin via ”Förstasida/menyrubriken Hjälp/Översikt över förbättringar – 7.5”. Eller via länken: https://kulturit.atlassian.net/wiki/spaces/KITDOC/pages/648413185/Primus+7.5

 

De förändringar som Collections Trust infört i Spectrum 5.0 har nu implementerats i Primus datamodell. Det betyder att Primus även framöver är Spectrum Compliant. Ändringarna kommer i Primus version 7.6 med planerad utrullning under hösten.

Pilotprojektet PrimusApp används av alltfler museer. Den gör det möjligt att med en vanlig mobiltelefon registrera placeringar med streckkoder. Vill du vara med och testa hur det kan fungera hos er så mailar du support@kulturit.no.

För att möta museernas behov av vidareutbildning och fördjupning så håller vi alltfler skräddarsydda kurser hos museerna. En skräddarsydd primuskurs på en eller två dagar ger ofta ny energi till museets arbete med samlingsförvaltning i allmänhet och primus i synnerhet. Maila support@kulturit.no om du är intresserade av att beställa en sådan skräddarsydd kurs till ert museum.

De senaste åren har vi märkt att nyutexaminerade studenter kommer till våra Primuskurser för att öka sin anställningsbarhet inom museiområdet. Digital samlingsförvaltning är en central del i dagens museiarbete och vi på KulturIT vill gärna bidra till att studenterna får insikter i detta redan under universitetsutbildningen. På försök har vi därför erbjudit oss att föreläsa om samlingsförvaltning och databasarbete på universitet, med goda erfarenheter.

Första kvartalet 2019

Publicerat 29 mars 2019

Test av Primus 7.5 har genomförts. PrimusWeb får ny och förbättrad visning av bilder på objektposter och på sidorna för bilder, video och bilagor. Det är möjligt att zooma i bilderna, visa dem i fullskärmsläge och ladda ned dem. Användaren kan enkelt gå till bildinformationen och se markeringar i bilderna. Om det finns flera bilder med anknytning till en objektpost, kan de visas i tre olika storlekar.  

PrimusWeb 7.5 hanterar «kolli». Det ger effektivare logistik för museer. Även registreringsarbetet kan effektiviseras. Användare kan göra direktsökningar från PrimusWeb i KulturNavs gemensamma listor och hämta begrepp därifrån för användning i katalogiseringen. Om museet har fotosamlingar är det nu öppet för att registrera fotokopior av fotomotiven även i PrimusWeb. Vi inför även funktioner för att registrera och hantera arkeologiska objekt i Primus. 

Under testperioden har vi fått återkoppling från museer som vill ha bättre uppdatering mellan PrimusWin och PrimusWeb genom ändringar av data. Vi har hittat en lösning på detta som kommer att medföra stora förbättringar vad gäller indexering mellan Primus-klienter. 

Nu förbereder Primus-gruppen nödvändiga förändringar för att Primus ska fortsätta att vara SPECTRUM Compliant, även när SPECTRUM 5.0 blir gällande standard från 1 juli 2019. Förändringarna som krävs ska utvecklas och testas under de kommande månaderna.