Nyheter i Primus 2020

Hvert kvartal oppsummerer vi det som har skjedd i og rundt Primus. Les om ny funksjonalitet, nye veiledninger, prosjekter og gode eksempler på Primus i bruk.

Andre kvartal

Publisert 22.juni 2020

I løpet av våren har vi med bakgrunn i ønske fra eiermuseene etablert en forvaltningsgruppe for Primus. Forvaltningsgruppen som er etablert består av en representant med museumsfaglig og god kompetanse innen Primus fra hvert eiermuseum.

Første møte i forvaltningsgruppen ble gjennomført i begynnelsen av juni. Temaet på det første møtet omhandlet gruppens mandat og rolle, men også drøfting rundt pågående og ønsket videreutvikling av Primus. 

Vi har fortsatt fokus på de ulike utviklingsløpene. Dette gjelder PrimusWeb modulene Film og Lyd, DAMS, Levende samlinger samt ny app for FDV oppgaver.

Primus FDV app prototyping og brukertest er nå ferdig. Første versjon er ferdig utviklet, og vi vil jobbe videre med Norsk Folkemuseum, Stiftelsen Lillehammer museum og Ryfylkemuseet med test mot reelle Primusdatabaser i andre og tredje kvartal.

For prosjektene «Levende samlinger» og «Film-Lyd» modul i PrimusWeb har vi arbeidet sammen med musene om nye KulturNav datasett for bruk i Primus, samt klikkbare designskisser for grensesnitt i Primus. 

eKultur DAMS tjenesten er fortsatt under utvikling, og vi har som mål å ha en prototype klar for test innen fjerde kvartal 2020. Museene i Sør-Trøndelag, samt brukergrupper hos museene som allerede benytter seg av opensource verktøyet Resourcespace har vært involvert i kravspesifisering. DAMS i eKultur er en del av prosjektet «videreutvikling eKultur 2019-2021» med tildeling fra Kulturrådet.

Første kvartal

Publisert 3. april 2020

Vi arbeider med, og vil prioritere involvering av brukergrupper hos museene i forbindelse med flere utviklingsløp i Primus i løpet av våren. Prosjektene hvor vi allerede har involvert faggrupper hos museene er: 

“Levende samlinger”: nye objekttyper for planter (og dyr) i Primus. 

“Film og Lyd”: nye “Opptaksobjekt” i Primus med tilhørende funksjonalitet. 

“FDV App”: enklere registrering av FDV oppgaver i Primus fra mobile enheter. 

“DAMS”: Ny webtjeneste i eKultur for forvaltning av digitale filer, for eksempel film-, lyd- og bildefiler. 

Arbeidet i brukergruppene baserer seg i høy grad på fagkompetansen og erfaringen de deltagende har i sin museumshverdag. Hittil i år har brukergruppene blant annet utarbeidet lister for autoriteter og termer, testet prototyper og vært kravstillere for funksjonalitet og design i prosjektene over. 

Vi ønsker å involvere flere fagpersoner hos museene i forbindelse med test og tilbakemeldinger i alle disse prosjektene. Vi ønsker også å knytte til oss faggrupper som har kompetanse innen konservering og annen spesialkompetanse i forbindelse med Primus i løpet av våren. 

Videre har vi jobbet mye med feilretting og forbedring av PrimusWeb versjon 7.5.1 siden sist. Denne, i tillegg til forbedret Primus logistikk-app er nå klar for pilotering hos de første museene, og tilgjengeliggjøres for alle museer i løpet den nærmeste framtid. PrimusWeb kommer med oppdatert svensk brukermanual.