Nyheter i Primus 2020

Varje kvartal sammanställer vi vad som har hänt i och kring Primus. Läs om ny funktionalitet, nya vägledningar, nya projekt och goda exempel på hur Primus kan användas.

Andra kvartalet

Publicerat 22 juni 2020

Under våren har vi i enlighet med önskemål från ägarmuseerna, upprättat en förvaltningsgrupp för Primus. Den upprättade förvaltningsgruppen består av en sakkunnig representant med teknisk kompetens inom Primus från varje ägarmuseum.  

Förvaltningsgruppens första möte hölls den 10 juni. Det första mötets dagordninghandlade i första hand om gruppens mandat och roll, men  även den pågående och önskade utvecklingen av Primus diskuterades.

När det gäller utvecklingsarbetet så har vi fortsatt fokus på  Primusweb-modulerna Film och Ljud, DAMS, Levande samlingar samt den nya appen för FDV-uppgifter.

Prototyp och användartester av appen Primus FDV är nu färdiga. Version 1 är färdigutvecklad och vi kommer att arbeta vidare med Norsk Folkemuseum, Lillehammer museum och Ryfylkemuseet med tester mot reella Primus-databaser under andra och tredje kvartalet.

För projekten ”Levande samlingar” och ”Film-Ljud” i Primusweb, har vi samarbetat med museerna på nya KulturNav-dataset för användning i Primus samt klickbara designskisser för gränssnitt i Primus.

eKultur DAMS-tjänsten är fortfarande under utveckling och vi har som mål att ha en prototyp redo för testning innan fjärde kvartalet 2020. Museerna i Sør-Trøndelag, samt användargrupper på museer som redan använder sig av opensource-verktyget Resourcespace har varit inblandade i kravspecifikationen. DAMS i eKultur är en del av projektet ”Vidareutveckling eKultur 2019-2021” med stöd från Kulturrådet.

Första kvartalet

Publicerat 3 april 2020

Vi arbetar med, och kommer att prioritera, att användargrupper från museerna medverkar i flera utvecklingsprocesser i Primus under våren. Projekt som vi redan har involverat sakkunniga grupper från museerna är:

Levande samlingar: nya objekttyper för växter (och djur) i Primus.

Film och Ljud: nya ”Inspelningsobjekt” i Primus med tillhörande funktioner.

FDV App: enklare registrering av FDV-uppgifter i Primus från mobila enheter.

DAMS: Ny webbtjänst i eKultur för hantering av digitala filer, till exempel film-, ljud- och bildfiler.

Arbetet i användargrupperna baserar sig i hög grad på den fackkompetens och erfarenhet som deltagarna har i sin arbetsvardag. Hittills i år har användargrupperna bland annat tagit fram myndighetslistor och termer, testat prototyper och varit kravställare för funktioner och design i projekten.

Vi vill involvera fler sakkunniga från museerna i samband med tester och återkoppling i alla dessa projekt. Vi vill även knyta sakkunniga grupper med kompetens inom konservering och andra specialkunskaper till oss i samband med Primus under våren.

Dessutom har vi jobbat mycket med buggfixar och förbättring av PrimusWeb version 7.5.1 sedan sist. Detta, förutom den förbättrade logistikappen i Primus, är nu redo att testas på de första museerna, och kommer att göras tillgängliga för alla museer inom den närmaste tiden. PrimusWeb kommer med en uppdaterad svensk användarmanual.