Nyheter i Primus

Primus – Web, Win og MobilApp

Primus er én database der du kan jobbe via tre forskjellige klienter; PrimusWeb, PrimusWin og PrimusMobilApp (prototype). Web, Win og App har ulike funksjoner og bruksområder. Til sammen kompletterer de hverandre i samlingsarbeidet. Uansett hvilken klient du bruker, jobber du i samme database og samme versjon. 

Fokus og Maler

Primus 7.4 rulles ut i mai og juni. To nye funksjoner kommer nå i PrimusWeb 7.4; «Fokus» og «Maler». Fokus er en kombinasjon av lagrede søk, mapper og formatering av søkeresultat som gjør at Primus husker hva du jobber med. Maler lar deg sette opp ulike feltstrukturer for registrering av objekter. Du kan ha forskjellige maler for forskjellige arbeidsoppgaver på samme objekttype. Via maler velger man også hvilke felter som skal vises i oversikten på det enkelte objektet. Dette påvirker også visningen av søketreff og hvordan rapportene utformes.  

Aksesjoner i PrimusWeb

I Primus 7.4 kan du nå også registrere Aksesjoner fra PrimusWeb. Du kan også teste en ny rapportfunksjon som kommer i betaversjon sammen med 7.4. 

Bli med å teste!

Vi bygger opp en gruppe som kan hjelpe oss med test av framtidige versjoner av Primus. Hvis du vil bidra med testing sender du en e-post til support@kulturit.no med «Test av Primus» i emnefeltet, så sender vi deg nødvendig informasjon for pålogging.  

Endringslogg

Informasjon om endringer i Primus er tilgjengelig i selve klientene. I PrimusWeb trykker du på «Om Primus». I PrimusWin trykker du på «Hjelp» og så på «Oversikt over endringer». 

Primus Spectrum Compliant

Spectrum er en standard for samlingsforvaltning i museer. Spectrum består av to dokumenter; en beskrivelse av 21 forskjellige arbeidsprosesser i et museum og en oversikt over hvilken informasjon man skal kunne registrere for å dokumentere prosessene. For at et system skal bli Spectrum Compliant må det ha rom for alle informasjonsenhetene som beskrives i Spectrums Appendiks.  

I dialog med museene har Kulturrådet oversatt Spectrums prosedyrer til norsk. I den prosessen pekte museene på manglende støtte for Spectrum i Primus, som et hinder for bruk av standarden. KulturIT innledet derfor et samarbeid med Collections Trust i Storbritannia for å tilpasse Primus til Spectrum.  

Vi er stolte av at Primus nå er lisensiert som Spectrum Compliant. I Storbritannia legges Spectrum til grunn for akkreditering av museene. Britiske museer må følge Spectrumstandarden dersom de ønsker å få statlig finansiering. Norske museer står fritt til å bruke Spectrum etter behov. Det er dere i museene som bestemmer hvordan dere vil arbeide med Spectrum. 

Erfaringene fra Collections Trust er at implementering av Spectrum best gjøres i samarbeid museene i mellom. Del gjerne erfaringer underveis. Spectrum handler mye om gevinstene ved å gjenbruke rutinedokumenter innenfor museumssektoren. Dere trenger ikke finne opp hjulet… 

Mer informasjon om Primus Spectrum Compliant ligger på eKultur