Nyheter i Primus

Primus – Web, Win och MobilApp

Primus är en databas som man kan arbeta i via tre klienter: PrimusWin, PrimusWeb och (som pilotprojekt) PrimusMobilApp. Webb, Win och MobilApp har lite olika funktionalitet och användningsområden och kompletterar därför varandra i Primusarbetet. Oavsett klient så arbetar man i en och samma databas och i en och samma version. 

Fokus och Mallar

Primus 7.4 rullas ut under maj och juni. Två nya funktioner kommer nu i PrimusWeb 7.4 "Fokus" och "Mallar". Fokus är en funktion som är en kombination av sparad sökning, mappar och visning av sökresultat. Mallar är admin funktioner där man kan välja vilka fält som ska synas i gränssnittet och i vilken ordning de står. Det går på det sättet att sätta upp och dela många olika sorters mallar för olika typer av objekt, för olika funtioner och för olika arbetsuppgifter. Via mallar väljer man även fälten i översikten och detta val påverkar även sökträfflistornas information, kolumner och rapporter. 

Accessioner i Primus Web

Möjligheten att registrera accessioner har med Primus 7.4 implementerats i PrimusWeb och en ny rapportfunktion i beta har lagts in.​

Hjälp oss gärna att testköra!

Hör gärna av dig till support@kulturit.no (Ämnesraden: Testköra Primus) om du i kommande versioner av Primus vill vara med och testa.

Versionsuppdateringar

Versionsuppdateringar och ändringar mellan versionerna är tillgängliga via klienterna. I PrimusWeb klickar du på "Om Primus", medan du i PrimusWin klickar på "Hjälp" – "Översikt över ändringar".

Primus Spectrum Compliant

Spectrum är en standard för samlingsförvaltning i museerna. Spectrum består av två dokument; en beskrivning av 21 olika processer och en översikt över den information som man ska kunna registrera för att dokumentera processerna. För att ett system ska kunna bli Spectrum Compliant så måste det kunna hantera alla informationsenheter som beskrivs i Spectrums Appendix. 

I dialog med museerna har Norsk kulturråd översatt Spectrums processer till norska. Och i Sverige har Riksantikvarieämbetet tillsammans med museerna översatt Spectrums processer till svenska. Museerna ansåg att det var viktigt att Primus skulle stödja Spectrum för att Spectrums processer skulle kunna användas. Därför har KulturIT inlett ett samarbete med Collections Trust i Storbritanien. 

Vi är stolta att Primus nu är licensierat som Spectrum Compliant. I Storbritanien finns en politisk styrning som kräver att Spectrum används på vissa sätt medan de skandinaviska museerna själva kan välja och i så fall hur ni vill arbeta med Spectrum. Samarbeta gärna med kollegor på andra museer och sprid gärna materialet vidare om ni gör något. Spectrum handlar om att det finns mycket att vinna på återbruk av rutindokument inom museisektorn. Uppfinn inte hjulet…

Mer information om Primus Spectrum Compliant finns på eKultur.