Nyhetsbrev från KulturIT

eKultur – samarbete runt förvaltning, förmedling och forskning på museer

  • https://digitaltmuseum.se/021016192206/barnkoloni-30-juli-1966 (Foto/Photo)
    1/1
    https://digitaltmuseum.se/021016192206/barnkoloni-30-juli-1966

Nu när sommaren står för dörren kan vi se tillbaka på ett innehållsrikt halvår. Coronapandemin har utmanat oss alla på olika sätt och bidragit till av vi vid flera tillfällen måste ändra fokus och tänka alternativt. Kompetensutveckling via nätet och ett ökat fokus på digitala förmedlingslösningar för att nämna några. Detta är positiva erfarenheter som vi tar med oss in i arbetet framöver.

Vi är nu halvvägs igenom projektperioden i det kulturrådsstödda projektet ”Videreutvikling eKultur 2019-2021”. Som vi sammanfattade det i delrapporteringen till Kulturrådet så gör vi goda framsteg och detta kan ni läsa mer om här i nyhetsbrevet.

I samarbete med ägarna av KulturIT har vi nu etablerat en förvaltningsgrupp för Primus som ska säkra att vi har med oss museikompetens i ännu högre grad i utvecklingen och som ska se till att vidareutvecklingen av Primus har en stark förankring ute på museerna.

                                                            Vi önskar er en riktigt fin sommar!

                                                             Lewi Nordby, chef för KulturIT

Museer berättar


KulturIT ger museianställda möjligheten att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter med eKultur-lösningarna för att ge en insikt i det dagliga arbetet med produkterna. I det här nyhetsbrevet berättar Jörgen Löwenfeldt från Nordiska museet om insamlingen av svenskarnas reaktioner på och erfarenheter av COVID-19.

Senaste nytt

Förvaltningslösningar


Under våren har KulturIT etablerat en förvaltningsgrupp för Primus efter önskemål från ägarmuseerna.Förvaltningsgruppen består av en sakkunnig representant med teknisk kompetens inom Primus från varje ägarmuseum.  


En ny version av KulturNav(1.9.9) lanserades i juni. Den nya versionen ger nu även ett nynorskt användargränssnitt.Översättningen har initierats av Norsk institutt for bunad og folkedrakt.Annars innehåller version 1.9.9 mindre förbättringar och korrigeringar.


Det har varit otroligt hög aktivitet på Minner.no och Minnen.se, både med tanke på utveckling och arbetet på museerna.

Det är glädjande att det finns ett så stort intresse bland både norska och svenska museer för att vara med i Minnen-projektet. Vi har haft flera möten med intressenter under perioden som vi hoppas leder till att fler museer vill samarbeta om minneinsamlingen.

Förmedlingslösningar


KulturIT fortsätter processen med att flytta alla museer till en ny admin-tjänst för DigitaltMuseum. Alla museer som önskar hämta ut statistik får nu tillgång till den nya tjänsteportalen som finns på https://portal.ekultur.org.

Vi har sett ett ökande intresse för och användning av DigitaltMuseum under coronapandeming, både från museerna och allmänheten. Antalet unika besök ökade med 43% på digitaltmuseum.no och 75% på digitaltmuseum.se i perioden 15.3-15.5 2020 jämfört med samma tid i fjor.

Ha det kul i sommar! Sök dig bort på DigitaltMuseum.


KulturIT fortsätter med förnyelsen av Kulturio-lösningarna. En betaversion av nya Kulturio Kiosk testas hos utvalda museer. En betaversion av ett nytt administrationsgränssnitt för KulturPunkt och Kulturio Kiosk kommer vara klart för test under tredje kvartalet. Kulturio Pro används som motor i de kommande utställningarna ”Tidsrum” på Norsk Folkemuseum och ”Impulser” på Maihaugen.

Vad är eKultur?

eKultur-SE.JPG (Foto/Photo)

Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, Kulturio och Minnen utgör eKultur

Tillsammans med museerna skapar KulturIT gemensamma lösningar för förvaltning, förmedling och utveckling av samlingar för kulturinstitutioner. Långsiktig drift och utveckling av lösningarna är en nödvändig förutsättning för att museerna skall lyckas med den digitala satsningen.

KutlturIT håller Grundkurs i Primus den 30 september – 1 oktober och Avancerad kurs den 21-22 oktober i Stallet på Nordiska museet i Stockholm. Vi återkommer med mer information om kurserna när de är öppna för registrering – håll ett öga på våra webbsidor och forumet. Vi följer utvecklingen av covid-19 i Sverige. Om det skulle bli nödvändigt kan kursen hållas digitalt istället. Vid eventuella ändringar kontaktas alla som registrerat sig i god tid innan kursen.

KulturIT erbjuder utbildning och rådgivning i de olika eKultur-lösningarna. Kurser och workshops kan hållas både fysiskt på plats och digitalt på distans, enligt önskemål, rekommendationer och behov.

Se våra webbsidor för mer information: https://kulturit.org/opplaring-radgivning.