Nyhetsbrev fra KulturIT

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.

  • https://digitaltmuseum.no/021017514078/en-gruppe-mennesker-nyter-mat-pa-tur (Foto/Photo)
    1/1
    https://digitaltmuseum.no/021017514078/en-gruppe-mennesker-nyter-mat-pa-tur


Når sommeren nå står for døren, kan vi se tilbake på et innholdsrikt halvår. Koronapandemien har utfordret oss alle på ulike måter og bidratt til at vi i flere tilfeller må endre fokus og tenke alternativt. Kompetanseheving via nett og et økt fokus på digitale formidlingsløsninger for å nevne noe. Dette er positive erfaringer vi tar med oss inn i det videre arbeidet.

Vi er nå halvveis i prosjektperioden i det kulturrådsstøttede prosjektet “Videreutvikling eKultur 2019-2021". Som vi oppsummerte i delrapporteringen til Kulturrådet er fremdriften god og dere kan lese mer om dette i nyhetsbrevet.

I samarbeid med eierne i KulturIT er det nå etablert en forvaltningsgruppe i Primus som i enda større grad skal sikre at vi har med oss museumsfaglig kompetanse i utviklingen og at videreutviklingen er godt forankret i museene.

                                           Vi ønsker dere en riktig god sommer!

                                            Lewi Nordby, direktør i KulturIT


Museene forteller


gir museumsansatte muligheten til å dele deres kunnskap og erfaringer med eKulturløsningene. Dette gir innsikt i det daglige arbeidet med løsningene.

I dette nyhetsbrevet forteller Jörgen Löwenfeldt fra Nordiska museet om innsamlingen av den svenske befolkningens reaksjoner og erfaring med COVID-19. 


Siste nytt

Forvaltningløsninger


I løpet av våren har KulturIT med bakgrunn i ønske fra eiermuseene etablert en forvaltningsgruppe for Primus. Forvaltningsgruppen som er etablert består av en representant med faglig kompetanse og teknisk erfaring innen Primus fra hvert eiermuseum. 

En ny versjon av KulturNav(1.9.9) ble lansert i juni. Den nye versjonen gir støtte for brukergrensesnitt på nynorsk. Oversettelsen er initiert av Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Ellers inneholder versjon 1.9.9 mindre forbedringer og korrigeringer.

Det har vært svært høy aktivitet i Minner.no og Minnen.se, både med tanke på utvikling og arbeid i museene.

Det er gledelig at det er stor interesse blant norske og svenske museer for å bli med i Minne-prosjektet. Vi har hatt flere møter med interessenter i løpet av perioden, som vi håper vil bidra til at flere museer vil samarbeide om minne-innsamlingen.

Formidlingsløsninger

KulturIT fortsetter prosessen med å flytte alle museer til ny admin-løsning for DigitaltMuseum. Alle museer som ønsker å hente ut statistikk får nå tilgang til den nye tjenesteportalen som er å finne på https://portal.ekultur.org.

Vi har sett en økende interesse og bruk av DigitaltMuseum både fra museene og publikum under Koronapandemien med en vekst i besøk på 43% på digitaltmuseum.no og 75% på digitaltmuseum.se i perioden 15.3 – 15.5 i 2020 sammenlignet med fjoråret.


KulturIT fortsetter revitaliseringen av Kulturio-løsningene. En betaversjon av nye Kulturio Kiosk testes hos utvalgte museer. En betaversjon av et nytt administrasjonsgrensesnitt for KulturPunkt og Kulturio Kiosk vil være klar til testing i løpet av tredje kvartal. Kulturio Pro brukes som motor i de kommende utstillingene «Tidsrom» på Norsk folkemuseum og «Impulser» på Maihaugen.

Hva er eKultur?

eKultur-NO.JPG (Foto/Photo)

Primus, DigitaltMuseumKulturNavKulturio og Minne utgjør eKultur.

Sammen med museene skaper KulturIT fellesløsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for kulturinstitusjoner. Langsiktig drift og utvikling av løsningene er en nødvendig forutsetning for at museene skal lykkes med den digitale satsingen. 

KulturIT holder Primus grunnleggendekurs 23. - 24. september og videregåendekurs 14. - 15. oktober på Norsk Maritimt Museum i Oslo. Det vil komme mer informasjon og mulighet for påmelding, følg med på nettsidene våre. Vi følger med på utviklingen av covid-19 i Norge. Om det skulle bli nødvendig vil vi tilrettelegge for å avholde kurset digitalt i stedet. Ved eventuelle endringer kontaktes alle påmeldte i god tid før kurset.

KulturIT tilbyr også digital og fysisk opplæring og rådgivning for de forskjellige eKultur løsningene. Se våre nettsider for mer informasjon: https://kulturit.org/opplaring-radgivning.