Nyhetsbrev från KulturIT

eKultur – digitalt museisamarbete kring förvaltning, förmedling, forskning och förnyelse.

  • https://digitaltmuseum.no/011025394303/kort (Foto/Photo)
    https://digitaltmuseum.se/021017753487/brevkort-paskhalsning

Under årets första kvartal har en rad aktiviteter för användarna av eKultur-lösningar genomförts. Användarseminarium om Kulturio, Primus-kurser samt flera anpassade kurser och workshoppar både i Norge och i Sverige.


Vi har även gjort en pilotstudie på ett webbinarium med bra återkoppling, detta är ett format som vi kommer att använda mer i framtiden. Det är viktigt att ha både god kunskap om praktisk användning för att kunna använda lösningarna effektivt samt att känna till vilka möjligheter som eKultur erbjuder. Kontakta oss gärna för att diskutera era behov.

Användarseminariet om KulturNav och fortsättningskurs i Primus (Norge) måste vi dessvärre skjuta på framtiden efter rekommendationer från myndigheterna för att undvika risken för att sprida coronaviruset.

Arbetet med utvecklingen av Primus pågår för fullt med flera parallella projekt som du kan läsa mer om nedan. Vi har tagit fram en ny tjänsteportal för eKultur-lösningarna som testas nu av ett antal museer. 

Vi på KulturIT vill ta tillfället i akt och önska dig en glad påsk!

Lewi Nordby, chef för KulturIT

Museer berättar

”Museene forteller/Museer berättar” ger museianställda möjlighet att dela sina kunskaper och erfarenheter med eKultur-lösningarna. Detta ger en inblick i det dagliga arbetet med lösningarna.

I detta nyhetsbrev berättar Johanna Forsberg och Hanna Berndalen från Statens Försvarshistoriska Museer om projektet ”Farliga föremål”. Projektet syftade till att identifiera och värdera potentiellt farliga föremål i samlingarna för att skapa säkra samlingar.

Klicka här och läs mer om projektet och deras användning av Primus.

  •  (Foto/Photo)Primus är en av lösningarna som, tillsammans med DigitaltMuseum, KulturNav, Kulturio och Minnen, utgör eKultur. Tillsammans med museerna skapar KulturIT gemensamma lösningar för kulturinstitutioner för förvaltning, förmedling och utveckling av samlingarna.

Långsiktig drift och utveckling av lösningarna är en nödvändig förutsättning för att museerna ska lyckas med den digitala satsningen.

Om du vill berätta om ditt arbete med eKultur-lösningarna, kontakta Anissa L. Naguib-Eriksen via e-post: post@kulturit.org

Senaste nytt

Förvaltningslösningar:

KulturIT arbetar med, och prioriterar, att användargrupper från museerna medverkar i flera utvecklingsprocesser i Primus under våren. För att läsa mer om detta arbete, klicka här.

Minnen gör det möjligt att genomföra projektet ”Coronaviruset i Sverige - berätta för framtiden”. Nordiska museet tar emot erfarenheter från allmänheten för framtidens forskare. Klicka här och bidrag med din berättelse, gärna med både text och bild.

2 mars gick projektet ”Mitt Liv”, där Nordiska museet samarbetar med Sveriges Utbildningsradio (UR), ut som ett användartest till flera skolklasser i Sverige. Våren 2020 öppnar Nordiska museet ett eget upplevelserum om barns historia de senaste 150 åren som kallas ”Tidsvalvet”. Samtidigt startar en digital insamling av elevberättelser via https://minnen.se/mittlivKlicka här för att läsa mer om dessa projekt.

KulturIT lanserade en ny version av KulturNav (1.9.8) i mars. Sökfunktionen har utökats med sökförslag om specifika termer och filtrering av dataset och sökresultat har förbättrats. Klicka här för att läsa mer om den nya versionen.

 

Förmedlingslösningar:

KulturIT/MuseumsIT har en ny lösning för eKulturtjänster som nu testas av ett antal museer. Klicka här för att läsa mer om vad detta verktyg erbjuder för funktioner.

KulturIT har anpassat mappningen från DigitaltMuseum inför att K-Samsök snart ska gå över till att bara hämta länkar och bilder från https. Anpassningen har blivit godkänd av Riksantikvarieämbetet och är implementerad.

Ett nytt spännande och intressant projekt har dragit igång med Kulturio Pro. Lösningen kommer att tas i bruk under den kommande utställningen ”Tidsrom” på Norsk folkemuseum. Klicka här för att läsa mer om förnyelsen av Kulturio-lösningarna.

Om du vill lâsa mer om utvecklinbgen av eKultur-lösningarna, kan du klicka här och få en oversikt över nyheter i alla produkter.