Nyhetsbrev fra KulturIT

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.

 • https://digitaltmuseum.no/021047928908/
julehandel-pa-stortorget-pennetegning (Foto/Photo)
  https://digitaltmuseum.no/021047928908/ julehandel-pa-stortorget-pennetegning

Vi nærmer oss avslutningen av et år med høy aktivitet. I nyhetsbrevet kan du lese mer om noen av våre aktiviteter i høst og våre planer fremover. 

Arbeidet med det Kulturrådsstøttede prosjektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021» pågår for fullt for å imøtekomme behovene i Primus, KulturNav og DigitaltMuseum i utviklingsplanen som er tilgjengelig her. Som tittelen på prosjektet beskriver, betyr dette også utvidelser for 2021. Videreutvikling av Minne og Kulturio pågår parallelt med denne planen.

KulturIT har i høst vært i dialog med Kulturrådet for å se på muligheter for avlevering av data fra eKultur til langtidslagring, noe som er et viktig og spennende arbeid.

Vi i KulturIT vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i 2019 og ønsker deg en god jul og et godt nytt år!

                                                               Lewi Nordby, direktør i KulturIT

eKulturseminar

 • Bilde av Nils Weinander og Hans Höök.
Bilde tatt av Ulf Bodin. (Foto/Photo)
  Bilde av Nils Weinander og Hans Höök. Bilde tatt av Ulf Bodin.

Takk for deltakelsen på eKulturseminaret. Årets seminar var på Jærmuseet i Sandnes.

Seminaret ga et innblikk i bruk og utvikling i de forskjellige eKultur løsningene med innlegg både fra museumsansatte og KulturIT. 

​KulturIT har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som vi tar med oss i planleggingen til neste års eKulturseminar. Vi holder dere oppdatert til nyåret. 

Ønsker du å lære mer om Kulturio og KulturNav?

 • https://digitaltmuseum.no/
011012953355/
mann-kvinne-bord-mote-bul-arsmote (Foto/Photo)
  https://digitaltmuseum.no/ 011012953355/ mann-kvinne-bord-mote-bul-arsmote

Til nyåret blir det holdt brukerseminar for KulturNav og Kulutrio. Dette er to løsninger som opplever mye spennende videreutvikling. For mer informasjon og påmelding, klikk her.

KulturIT fortsetter arbeidet med å revitalisere alle delene av KulturPunkt, og sikter mot å rulle ut nye versjoner i løpet av andre kvartal 2020, les mer

KulturIT har sluppet en versjon av KulturNav som kan tilpasses metadata til etablerte standarder og gjør det mulig for dataforvaltere å publisere dataene sine gjennom DCAT-AP, les mer. 

Spennende prosjekter med Minne

I november hadde prosjektet «Minner – samlingssted for samtidsokumentasjon» workshop og prosjektmøte på Eidsvoll. Workshopen var startskuddet for en fase med brukerorientert design av Minner.no.

KulturIT arbeider også med et spennende prosjekt i samarbeid med Nordiska museet, hvor Nordiska og Sveriges radio skal henvende seg direkte til lærere og elever ved Svenske skoler, les mer. 

Forbedringer i DigitaltMuseum

 • https://digitaltmuseum.no/011012794565/ukjent-jente-juletre (Foto/Photo)
  https://digitaltmuseum.no/011012794565/ukjent-jente-juletre

KulturIT har ferdigstilt forbedringer av mappefunksjoner og deling av søkeresultater til sosiale medier. Arbeid med å forbedre og stabilisere søkekontekstlinjen er nå påbegynt. Dette vil gjøre det mulig å bla mellom søkeresultater fra objektsider.

I tillegg jobbes det nå med å etablere ytterligere redaksjonelle verktøy for å kuratere innhold til nye forsider på DigitaltMuseum, les mer.

Husk å følg DigitaltMuseum på Facebook

Oppdateringer i Primus

Primus Web vil bli oppdatert til versjon 7.5.1 i løpet av januar 2020. Oppdateringen vil innføre siste versjon av kodebiblioteket samt ytelsesforbedringer. 

Arbeidet med videreutvikling av film og lyd i Primus samt en ny DAMS tjeneste i eKultur er i designfasen. DAMS tjenesten i eKultur skal være nært knyttet til Primus, og sørge for forvaltning og gjenfinning av blant annet film, lyd og bilder. Målet er at pilotering av DAMS og ny funksjonalitet for PrimusWeb film-Lyd skal være i gang i løpet av tredje kvartal 2020, les mer

Bli med på Primuskurs!

 • (Foto/Photo)

Primus grunnleggende kurs: 10.-11. mars, Norsk Maritimt museum, Bygdøy, kl. 0900-1600. For påmelding og informasjon, klikk her.

Videregående kurs: 17.-18. mars, Norsk Maritimt museum, Bygdøy, kl. 0900-1600. For påmelding og informasjon, klikk her

Vi tilbyr forskjellige typer opplæring for eKultur løsningene

Sjekk ut våre tilbud her