Nyhetsbrev från KulturIT

eKultur – digitalt museisamarbete kring förvaltning, förmedling, forskning och förnyelse.

UMFA53263_1194.jpg (Foto/Photo)

Vi närmar oss slutspurten på ett händelserikt, men annorlunda, år. Det är extra roligt att kunna meddela att vi nu har ett avtal med Arkeologisk museum om att publicera museets samlingar på DigitaltMuseum. Den rika samlingen, som innehåller både foto och arkeologiska föremål, är redan publicerad. Vi diskuterar nu med de övriga universitetsmuseerna i Norge om att publicera deras samlingar på DigitaltMuseum.

Årets eKulturseminarium hölls i oktober och var gemensamt för norska och svenska användare av eKultur med deltagare både fysiskt på Gardemoen och via webbinarium på nätet. Det var över 200 personer som följde seminariet den dagen.

Inledningsvis tycker vi också att det är värt att nämna att medieföretaget IDG i Sverige i november tilldelade Minnen.se ett hederspris i en topp 100-lista över Sveriges bästa webbplatser. Minnen.se är baserat på Minne plattformen som är en del av eKultur. Detta hade inte varit möjligt utan stöd från deltagande institutioner i projektet för att utveckla plattformen samt engagerande insamlingar. Vi säger grattis!

Vi tar även tillfället i akt och tackar för ett gott samarbete under 2020. Vi ser framemot ett nytt spännande år.
 
Vi önskar dig och de dina en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Lewi Nordby, chef för KulturIT

Support - eKultur

På den senaste tiden har vi vid några tillfällen tyvärr haft längre svarstid på ärenden rörande eKulturlösningarna på supporten. Vi på KulturIT prioriterar nu arbetet med att genomgå mottagna ärenden.

Tack för tålamodet!

Museer berättar

KulturIT ger kolleger på museerna möjligheten att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter med eKultur-lösningarna för att ge en insikt i det dagliga arbetet med produkterna.
I det här nyhetsbrevet berättar Ragni Engström Nilsen från Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) om nomenklatur i KulturNav.

eKulturforum

eKulturforumet är ett användarforum som ska främja diskussioner mellan användare av KulturIT:s tjänster. KulturIT använder även forumet till att informera om projekt och för att föra dialog med er som användare.
För att se till att vi får ett levande forum med största möjliga aktivitet, uppfordrar vi alla till att delta i diskussionen. 

Förvaltningslösningar

Under de senaste sex månaderna har Postmuseum i Stockholm och Landskrona museum gått med i Minnesprojektet. Det finns ett ökat intresse för insamlingarna i Minnen, både på museerna och i media, vilket i sin tur leder till en högre kvalitet på insamlingen. Det har även funnits intresse för användningen av Minnen från både Danmark och Finland.
Läs mer om Minne här

På grundval av återkoppling i KulturNav-webbinariet och eKultur-seminariet tidigare i höstas har ett antal mindre förbättringar gjorts i lösningen. Dessutom har funktioner lanserats som förenklar importen av poster i ett enda användargränssnitt.
Läs mer om de nya funktionerna i KulturNav här.

Det är ett önskemål från museerna att kunna förvalta museisamlingarna via ett enda användargränssnitt. Idag använder de flesta Primus-användare två gränssnitt: PrimusWin och PrimusWeb. Under utvecklingen av Primus fokuseras det därför fortsättningsvis på att lägga till nya funktioner i PrimusWeb, för att kunna stödja och förenkla det dagliga arbetet för museipersonalen.
​Läs mer om vidareutvecklingen i Primus här.

Förmedlingslösningar

Betalösningar för både översättningar av ledtexter i DigitaltMuseum och för en ny editor för artiklar och hemsidor finns nu att testa. KulturIT jobbar med att implementera en ny och mer stabil inloggningslösning på DigitaltMuseum.
Läs mer om DigitaltMuseum här.

Förnyelseprocessen av Kulturio-lösningarna fortsätter. I KulturPunkt har flera buggfixar och uppdateringar rullats ut. En betaversion av nya Kulturio Kiosk har testats på utvalda museer under hösten. 22 oktober öppnade Maihaugens nya basutställning ”Impulser”.
Läs mer om projektet och förnyelseprocessen här.

Missa inte Primuskurserna!

KulturIT erbjuder Primuskurser på nyåret. Information om kurserna och anmälan finns här. 

KulturIT erbjuder även fysisk eller digital utbildning och rådgivning inom de olika eKultur-lösningarna.Se våra webbsidor för mer information.