Nyhetsbrev fra KulturIT

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.

  • https://digitaltmuseum.no/011025394303/kort (Foto/Photo)

I årets første kvartal er det gjennomført en rekke aktiviteter for brukerne av eKultur løsningene. Brukerseminar i Kulturio, ulike kurs i Primus i tillegg til flere bedriftsinterne kurs og workshops både i Norge og Sverige.

Vi har også gjennomført en pilot på et webinar med gode tilbakemeldinger, dette er et format vi kommer til å benytte mer i tiden som kommer. Det er viktig med både god kunnskap om praktisk bruk for å benytte løsningene effektivt, i tillegg til kjennskap til hvilke muligheter som finnes i eKultur. Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte deres behov.

Brukerseminaret i KulturNav og videregående kurs i Primus (Norge) måtte vi dessverre utsette etter anbefaling fra myndighetene på grunn av risiko for spredning av koronaviruset.

Arbeidet med utvikling av Primus pågår for fullt med flere parallelle prosjekter som du kan lese mer om nedenfor. Vi har utviklet en ny tjenesteportal for eKulturtjenester som er nå under testing.

Vi i KulturIT vil benytte anledningen til å ønske deg en god påske!

Lewi Nordby, direktør i KulturIT

Museene Forteller

«Museene forteller/Museer berättar» gir muligheten for museumsansatte å dele deres kunnskap og erfaringer med eKulturløsningene. Dette gir innsikt i det daglige arbeidet med løsningene.

I dette nyhetsbrevet forteller Johanna Forsberg og Hanna Berndalen fra Statens Försvarshistoriska museer, om prosjektet «Farliga föremål». Prosjektet hadde som mål å identifisere og vurdere mulige farlige gjenstander i samlingene for å skape trygge samlinger.

Klikk her  og lær mer om prosjektet og deres bruk av Primus.

  •  (Foto/Photo)Primus er en av løsningene som sammen med DigitaltMuseumKulturNavKulturio og Minne utgjør eKultur. Sammen med museene skaper KulturIT fellesløsninger for forvaltning, formidling og utvikling av samlingene for kulturinstitusjoner. Langsiktig drift og utvikling av løsningene er en nødvendig forutsetning for at museene skal lykkes med den digitale satsingen. Om du ønsker å fortelle om ditt arbeid med eKulturløsningene ta kontakt med Anissa L. Naguib-Eriksen via e-post: post@kulturit.org

Siste nytt

Forvaltningsløsningene:

KulturIT arbeider med, og prioriterer involvering av brukergrupper hos museene i forbindelse med flere utviklingsløp i Primus i løpet av våren. For å lese mer om dette arbeidet, klikk her.

Minne gjør det mulig å gjennomføre prosjektet «Koronaviruset i Norge - fortell for ettertiden». Norsk Folkemuseum tar imot erfaringer fra befolkningen for fremtidens forskere. Klikk her og bidra med din fortelling, gjerne både med tekst og bilde.

Prosjektet «Mitt Liv», hvor Nordiska museet samarbeider med Sveriges Utbildningsradio (UR), gikk den 02.03 ut i brukertest hos flere skoleklasser i Sverige. Våren 2020 åpner Nordiska museet et eget opplevelsesrom om barns historie de siste 150 årene kalt «tidshvelvet». Samtidig starter digital innsamling av elevhistorier via https://minnen.se/mittliv. Ønsker du å finne ut av mer om disse prosjektene eller løsningen, klikk her.

KulturIT lanserte en ny versjon av KulturNav (1.9.8) i mars. Søkefunksjonen er utvidet med søkeforslag om spesifikke termer, og filtreringen av datasett og søkeresultater er forbedret. Klikk her  og les mer om den nye versjonen.

Formidlingsløsningene:

KulturIT/MuseumsIT har en ny løsning for eKulturtjenester som nå blir testet av noen museer. Klikk her  og les mer om hva dette verktøyet tilbyr som funksjonalitet.

Det er et spennende og interessant nytt prosjekt i gang med Kulturio Pro. Løsningen vil tas i bruk i den kommende utstillingen «Tidsrom» på Norsk folkemuseum. Klikk her og les mer om revitaliseringen av Kulturio-løsningene

Om du ønsker å lese mer om utviklingen i eKulturløsningene kan du klikke her og få en oversikt over nyheter i alle produktene.