Nyhetsbrev

eKultur - förvaltning, förmedling, forskning och förnyelse i museerna

  KulturIT har fått flera delägare. MIA – Museene i Akershus gick in som delägare förra sommaren och KODE, Museum Stavanger och Østfoldmuseene blev delägare i januari i år. De nya museerna äger lika stora delar av KulturIT som de övriga ägarna – Lillehammer museum, Norsk Folkemuseum, Anno Museum, Jærmuseet, Museene i Sør-Trøndelag och Nordiska museet. Totalt har vi nu tio museer som ägare, med olika samlingar och geografiska placeringar, men med samma stora kompetens inom museiområdet och samma ambition att säkra bra gemensamma digitala lösningar för museerna.

  Flera museer på ägarsidan är en stor styrka för det digitala ekosystemet eKultur och för KulturIT som gemensam kompetensmiljö för museerna. Det ger en ännu tryggare grund att stå på när vi planlägger framtiden för Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt och Minne. I detta nyhetsbrev kan du läsa om vad vi har gjort den senaste tiden, och inte minst kan du se vad vi har planlagt för 2019 i årsplanerna för eKulturlösningarna.

Lewi Nordby,  KulturIT:s chef

  eKultur

  De viktigaste målen för utvecklingen av eKultur de närmaste åren är formulerade i vår långsiktiga plan för utveckling 2017-2020. Med utgångspunkt i denna plan gör vi årliga prioriteringar för de olika produkterna. Här kan du läsa mer om vad som prioriteras under 2019.

  Primus

  Test av Primus 7.5 har genomförts. Primus får bland annat förbättrad visning av bilder på objektposter, med zoom och fullskärmsvisning. Nu förbereder Primus-gruppen nödvändiga förändringar för att Primus ska fortsätta att vara SPECTRUM Compliant. 

  DigitaltMuseum

  Webbplats- och artikeleditorn har förbättrats. Försidorna på DigitaltMuseum är redigerbara och det är möjligt att göra redaktionella utdrag av innehåll från samlingarna till försidorna. KulturIT för diskussioner med Kulturrådet om att leverera museiuppgifter till Europeana från DigitaltMuseum. 

  KulturNav

  Med den nya versionen av KulturNav i mars, är vi i mål med den första fasen av ett större utvecklingsarbete som ska göra det enklare att skapa bättre och mer standardiserade data i navet. KulturNav har även fått en automatisk kvalitetskontroll som föreslår förbättringar av ofullständiga poster. 

  KulturPunkt

  Vi arbetar med att förnya KulturPunkt inom flera områden. Ny upplaga av KulturPunkt mobil och KulturPunkt webb är under arbete.  

  Lars Gunnar Eggen är ny produktutvecklare för KulturPunkt. 

  Minne

  Minne kommer, genom projektet «Minnen – samlingsplats för samtida dokumentation» att vidareutvecklas och förbättras. Vi försöker underlätta för att flera museer ska ingå i samarbetet. 

  Torgeir Forseth är ny produktutvecklare för Minnen.

  Kurs og workshops

  KulturIT håller kurser både i Sverige och Norge. Vi kan även erbjuda interna kurser och rådgivning i form av praktiska workshoppar i båda länderna.  

  Det blir Primus nybörjarkurs 4-5 juni och Primus fortsättningskurs 6-7 juni i Oslo.   

  Primuskurs för avancerade användare 26 mars och Primuskurs för administratörer i Sverige.