Nyhetsbrev

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.

KulturIT har fått flere eiere. MIA - Museene i Akershus kom inn i fjor sommer, mens KODE, Museum Stavanger og Østfoldmuseene føyde seg til i januar i år. De eier nå like store deler av KulturIT som de øvrige eierne - Lillehammer museum, Norsk Folkemuseum, Anno Museum, Jærmuseet, MiST og Nordiska museet. Totalt har vi ti museer som eiere, med ulike samlinger og geografisk nedslagsfelt, men med stor museumsfaglig kompetanse og felles ambisjoner om å sikre gode digitale fellesløsninger for museumssektoren.  

Flere museer på eiersiden er en stor styrke for det digitale økosystemet eKultur og for KulturIT som et nasjonalt kompetansemiljø for museene. Det betyr enda tryggere grunn å stå på når vi planlegger fremtiden for Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt og Minne. I dette nyhetsbrevet kan du lese om hva vi har gjort den siste tiden, og ikke minst kan du se hva vi har planlagt for 2019 i årsplaner for eKulturløsningene.

Lewi Nordby, direktør i KulturIT

  eKultur

  De viktigste målene for utvikling av eKultur de nærmeste årene er formulert i vår langsiktige plan for utvikling 2017-2020. Med utgangspunkt i denne planen gjør vi årlige prioriteringer for de ulike produktene. Her kan du lese mer om hva som blir viktig i 2019.

  Primus

  Test av Primus 7.5 er gjennomført. Primus får blant annet forbedret visning av bilder på objektpostene, med zoom og fullskjermvisning. Nå forbereder Primusgruppa nødvendige endringer for at Primus skal fortsette å være SPECTRUM compliant.

  DigitaltMuseum

  Hjemmeside- og artikkeleditoren er forbedret. Forsidene på DigitaltMuseum er redigerbare og det er mulig å gjøre redaksjonelle uttrekk av innhold fra samlingene til forsidene. KulturIT er i dialog med Kulturrådet om leveranse av museumsdata til Europeana fra DigitaltMuseum.

  KulturNav

  Med ny versjon av KultuNav i mars er vi i mål med første fase av et større utviklingsarbeid som skal gjøre det enklere å skape bedre og mer standardiserte data i navet. KulturNav har også fått en automatisert kvalitetssjekk som foreslår forbedringer av mangelfulle poster.

  KulturPunkt

  Vi jobber med å revitalisere KulturPunkt på flere områder. Ny utgave av KulturPunkt mobil og KulturPunkt web er i emning.

  Lars Gunnar Eggen er ny produktutvikler for KulturPunkt.

  Minne

  Minne kommer gjennom prosjektet «Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon» til å videreutvikles og forbedres. Vi legger til rette for at flere museer kommer med i samarbeidet. 

  Torgeir Forseth er ny produktutvikler for Minner.

  Kurs og workshops

  KulturIT holder kurs både i Sverige og Norge. Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs og rådgivning i form av praktiske workshops i begge land.  

  Det blir Primus nybegynnerkurs 4-5 juni og Primus videregåendekurs 6-7 juni i Oslo.   

  Primuskurs for avanserte brukere 26 mars og Primuskurs for administrator i Sverige.