Nyhetsbrev

eKultur - museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling, forsking og fornying.

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. Vårt mål er å bidra til en enklere museumshverdag, med effektive systemer som støtte  for arbeidet.

EUs nye personvernforordning trer i kraft 1. juli 2018 og bringer med seg endringer i personvernlovgivningen. Den største forandringen er at alle nå har rett til å få informasjon om sine egne personopplysninger, hvorfor de lagres og hvordan informasjonen behandles. Vi har oppdatert rutinene våre og skrevet en ny personvernerklæring for eKultur, i tråd med de nye reglene. 

For øvrig fortsetter arbeidet med den langsiktige planen for eKultur og vi slipper flere spennende nyheter i disse dager. Det kan du kan lese mer om i dette nyhetsbrevet.

Lewi Nordby, direktør i KulturIT

Personvern

Vi har oppdatert personvernerklæringen vår for å møte kravene i EUs nye personvernforordning. Den nye personvernerklæringen gjelder for hele eKultur: Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt og Minne. 

Alle opplysninger museene legger inn i eKultursystemene, er museene selv ansvarlige for - også når informasjonen flyter fra det ene delsystemet til det andre, for eksempel ved publisering av samlinger fra Primus til DigitaltMuseum. 

Flere av delsystemene lar publikum komme i dialog med museene. Opplysninger som kommer inn til museene i denne dialogen er ofte å regne enten som en del av samlingsdokumentasjonen eller samlingene. Museene er ansvarlige også for denne informasjonen. 

Det betyr at museene ifølge den nye personvernforordningen er behandlingsansvarlige for stort sett all informasjon som ligger i i eKultursystemene. Der KulturIT lagrer eller på andre måter behandler disse dataene, gjennom å drifte nettsteder og databaser, er vi databehandlere. Forholdet mellom behandlingsansvarlige og databehandlere i eKultur er regulert gjennom en egen databehandleravtale.

Hva må museene gjøre? 

Det skal være enkelt for publikum å kontakte museene med spørsmål om personvern. På eiersiden i DigitaltMuseum kan publikum finne lenker til museets egne nettsider. Der skal museets ha sin egen personvernerklæring tilgjengelig og gjerne en egen e-postadresse for henvendelser om personopplysninger. 

Organisasjoner som har ansvar for datasett med personopplysninger i KulturNav må skrive en tekst om formålet med datasettet i feltet Formåli KulturNavDet skal fremgå hvilke personopplysninger som ligger i datasettet, hvorfor de registreres og hvordan de behandles, med lenker til mer informasjon. Kontaktinformasjon for personopplysninger må også oppdateres i KulturNav. 

Personvernerklæring for eKultur

Mer informasjon om personvern

Status for utviklingsplan 2017-2020

KulturIT har med støtte fra Kulturrådet utarbeidet en langsiktig plan for utvikling av eKultursystemene. Satsningsområder er skissert med prioriterte mål for utviklingen frem til 2020. Planen justeres og revideres underveis. Les mer om status for de ulike produktene nedenfor. Oppgavene vi prioriterer i tiden som kommer, finner du via lenker til årsplaner 2018 under hvert produkt.

Primus

Primus er Spectrum Compliant. Det har vært et viktig mål for oss og betyr en trygghet for museene, som kan jobbe etter gjeldende standard for samlingsforvaltning og dokumentasjon. Vi er spente når vi nå lanserer Primus 7.4, blant annet med ny funksjonalitet døpt «Fokus» og «Maler», som skal bidra til effektivisering og forenkling av arbeidet i Primus.  

Vi bygger opp en gruppe som kan hjelpe oss med å teste fremtidige versjoner. Vil du være med?

Les mer

DigitaltMuseum

To store prosjekter har stått i fokus i DigitaltMuseum. Det avanserte søket har fått nytt grensesnitt, med nye filtreringsmuligheter på søkeresultatsiden. I tillegg har vi arbeidet med et redigeringsverktøy for forsider og artikler.

Les mer

KulturNav

KulturNav har fått forbedret visning av bilder, lister og søkeresultat. Det er nå mulig å se hvor mange museer som har brukt data fra KulturNav i poster som er registrert i Primus og publisert på DigitaltMuseum. Det er også lagt inn støtte for VIAF og GeoNames.  Flere nye datasett har kommet til, blant annet ett med estlandske fotografer og ett om polarforskning og personer knyttet til Värdskulturmuseerna.

Les mer

KulturPunkt

Administrasjonsgrensesnittet i KulturPunkt har blitt forenklet og det er nå mulig å jobbe mer effektivt med ny medie- og ny kulturpunkteditor. Støtte for Vimeo og 3D er på plass og vi har lagt inn en ny versjon av eKulturblokka, som lar deg hente innhold fra DigitaltMuseum inn i KulturPunkt. 

Les mer

Minner

Minner er et nettsted for å samle inn og formidle personlige historier. Minner dekker innsamling basert på tekst, film og bilder. Hvert enkelt innsamlingsprosjekt har en ansvarlig innholdsforvalter. På nettsidene Minner.no og Minnen.se finner du innsamlinger og minner om blant annet Halloween, Lek i barndommen, #Metoo og #openstockholm.

Les mer

Velkommen til høstens eKulturseminar

eKulturseminaret i Norge 2018 arrangeres i samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag og avholdes på Rockheim i Trondheim. Datoene er satt til 31. oktober og 1. november. 

Les mer

Kurs og workshops

KulturIT har dyktige kursholdere og tilbyr både standardiserte og skreddersydde kurs i Sverige og Norge. Vi kan også gi bedriftsintern kursing og rådgivning i form av praktiske workshops. Vil du vite mer ta kontakt med support@kulturit.no.

Nye kurs blir satt opp til høsten - følg med!

Forum for brukere av eKultur

Et ledd i KulturITs planer frem mot 2020 er å forbedre dialogen med brukerne. Nå ser vi på hvordan brukerforumet kan bli bedre. Delta gjerne i diskusjonen og gi innspill om hvordan dere ønsker brukerforumet. 

ekultur.org.

Innspill?

Har du spørsmål eller innspill til nyhetsbrevet? Ta kontakt med oss.

Marit Kjeksrud Amundsen

Marit Kjeksrud Amundsen

Avdeling for fagkunnskap