Nyhetsbrev

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.

Det nærmer seg sommer og vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt halvår i KulturIT. I forrige nyhetsbrev ønsket vi flere museer velkommen som eiere. Det nye styret har hatt gode diskusjoner og vi jobber med en strategi for selskapet fremover. Styret har bedt om et eget informasjonsark som forklarer KulturIT og eKultur – og det er vi fornøyd med. Du finner den digitalt her:

I fjor ga Kulturrådet midler til prosjektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021», en videreføring av utviklingsarbeidet som er beskrevet i vår «Utviklingsplan for 2017-2020». Vi er i gang med prosjektarbeidet der vi blant annet gjør tilpasninger til Spectrum 5 i Primus, former en ny datamodell for DigitaltMuseum og etablerer mer struktur rundt forvaltningen av datasett i KulturNav. 

Vi gleder oss også til å få på plass ny teknologi og nytt brukergrensesnitt i KulturPunkt, samtidig som vi er stolte over at innholdet i svenske Riksantikvarieämbetets Platser.se finner veien over i Minnen.se og fortsetter å være tilgjengelig for publikum der.

Det skjer spennende ting i hele eKultur og vi ser frem til en høst med mye nytt, både for publikum og dere som jobber i fellesløsningene.

God sommer!

Lewi Nordby, direktør i KulturIT

Primus

Primus 7.5 ble rullet ut til museene i april og mai. Metaoperasjoner for publisering av bildefiler og vedlegg er på plass. Endringene som ble innført av Collections Trust i Spectrum 5.0 er implementert i datamodellen til Primus. Det betyr at Primus fortsetter å være «Spectrum Compliant».

KulturNav

I løpet av andre kvartal har tre oppdateringer av KulturNav blitt lansert. Hovedfokuset har vært å gjøre brukergrensesnittet renere, enklere og mer effektivt å bruke. Vi har blant annet utvidet kontrollfunksjonene for forbedringer og gitt flere muligheter for å knytte en post mot eksterne tjenester som Wikidata.org og Store Norsk Leksikon.

DigitaltMuseum

Det er nå publisert 130 artikler på DigitaltMuseum, fordelt på de mange institusjonene som har tilgang til artikkeleditoren. Det bidrar til redaksjonelt innhold som beriker DigitaltMuseum som formidlingsplattform. Vi implementerer nå støtte for å se og behandle besøksstatistikk, kommentarer og nøkkelord på objekter i DigitaltMuseum.

Minne

Vi ønsker Museum Nord og Jönköpings Museum velkommen i samarbeidet rundt Minne.

I løpet av sommeren vil ca. 4500 historier flyttes fra svenske Riksantikvarieämbetets nettside platser.se og bli tilgjengelige på minnen.se. Parallelt med dette forbedrer vi brukergrensesnitt for innlevering av nye minner, og redigering av gamle minner på Minner.no og Minnen.se.

KulturPunkt

Vi revitaliserer KulturPunkt. Ny fellesløsning, på ny teknologi lanseres i løpet av sommeren. Betaversjon er tilgjengelig for test på https://pwa.kulturpunkt.org. I løpet av juni vil den nye versjonen erstatte KulturPunkt Web. Over sommeren vil den også erstatte KulturPunkt Mobil, slik at alt blir tilgjengelig på en og samme plattform.

eKulturseminar

Jærmuseet og KulturIT inviterer til eKulturseminar 2019. I år avholdes det på Vitenfabrikken i Sandnes. Årets tema er eKultur som digitalt økosystem.