Nyhetsbrev

eKultur – digitalt museiarbete på tvären för förvaltning, förmedling, forskning och förnyelse.

Alla museiuppgifter har en digital sida - från forskning till förvaltning och förmedling, från strategisk ledning till konkret museiarbete. Vårt mål är att bidra till en enklare arbetsvardag i museet, med effektiva system som stöd i arbetet med att nå museernas mål.

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft i Norge den 1:a juli 2018 och medför en del ändringar i lagarna kring personuppgiftshantering. I Sverige infördes förändringarna redan den 25:e maj. Den största förändringen är att alla nu har rätt att få information om sina egna personuppgifter, varför de sparats och hur informationen behandlas. Vi har uppdaterat våra rutiner och tagit fram ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal för eKultur anpassat till de förändrade reglerna.

För övrigt fortsätter arbetet med den långsiktiga planen för eKultur och vi kommer i dessa dagar med flera spännande nyheter. Det kan du läsa mer om i detta nyhetsbrev.

Lewi Nordby, KulturIT:s chef

Dataskyddsförordningen

Vi har uppdaterat vårt personuppgiftsbiträdesavtal för att möta kraven i EU:s nya dataskyddsförordning. Det nya personuppgiftsbiträdesavtalet gäller för hela eKultur: Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, KulturPunkt och Minne.

Alla upplysningar som muserna lägger in i eKultur-systemen är museerna själva ansvariga för som personuppgiftsansvariga. Detta gäller även när informationen överförs från en del av eKultursystemet till en annan som till exempel när samlingar från Primus publiceras på DigitaltMuseum.

Flera av delsystemen ger allmänheten möjlighet att komma i dialog med museerna. Upplysningar som kommer in til museerna i denna dialogen är ofta att räkna som antingen del av samlingsdokumentationen eller som del av själva samlingen. Museerna ansvarar även för denna information.

Vad ska museerna göra?

Det ska vara enkelt för allmänheten att kontakta museerna med frågor om dataskydd och personuppgifter. Museisidan på DigitaltMuseum har en länk till museets egen webbsida. Där ska museet ha sin egen dataskyddspolicy/integritetspolicy och gärna också en mail-adress för den som har frågor om personuppgifter.

Organisationer som har ansvar for dataset med personuppgifter i KulturNav måste publicera en text om syftet med datasetet i fältet Syfte i KulturNav. Det ska där framgå vilka personuppgifter som ligger i datasetet, varför de registrerats och hur de behandlas, med länker till mer information. Fälten Kontaktinformation  och Personuppgifter (med url-länk) måste också uppdateras i KulturNav.

Personuppgiftspolicy for eKultur

Mer information om personskydd

Status för utvecklingsplan 2017-2020

KulturIT har med stöd från Kulturrådet utarbetat en långsiktig plan i eKultur. Satsningsområden är skisserade med prioriterade mål för utvecklingen fram till 2020. Planen justeras och revideras efter hand. Läs mer om status för de olika produkterna nedan. De uppgifter som vi prioriterar närmast hittar du via länkar till årsplaner 2018.

Primus

Primus är nu Spectrum Compliant. Primus 7.4 rullas ut till alla i maj och juni med funktioner för bland annat fokus, mallar och accessioner. Nu kan du bidra med testkörning som del av Primus-samarbetet.

Läs mer

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum har haft fokus på två stora projekt: Avancerat sök som har fått nytt gränssnitt och en förbättrad sida för sökresultaten med nya filtreringsmöjligheter. Vi har ochså arbetat med artikel- och försideeditoren.

Läs mer

KulturNav

I KulturNav har det gjorts visuell uppdatering och en förbättrad visning av bilder, listor och sökresultat samt har introducerats en "länkad dataindikator" som visar hur mycket informtion från KulturNav som används i Primus/DigitaltMuseum. Det finns nu stöd för VIAF och GeoNames.

Nya dataset har kommit till, bland annat estländska fotografer, fotografiska changrer och administrativa indelningar samt Skansens byggnader och byggnadsmiljöer. Nytt är också ett dataset om polarforskning och personer anknutna till Världskulturmuseerna.

Läs mer

KulturPunkt

Administrationsgränssnittet har förändrats med en ny medie- och en ny kulturpunkteditor så att det är möjligt att få en enklare och mer effektiv arbetsvardag. Stöd för Vimeo och 3D är på plats i KP admin. En ny version av eKulturblocket har rullats ut. Vi hoppas att fler vill bidra i utvecklingsprocessen av KulturPunkt.

Läs mer

Minnen

Minnen är en webbsida för insamling och förmedling av minnen. Insamlingsverktyget fungerar för text, bilder och ljud- och filminspelningar och varje insamling har ett museum som ansvarig ansvarig innehållsförvaltare.

På webbsidorna Minner.no och Minnen.se hittar du insamlingar som bland annat Halloween, Lek i barndommen, #Metoo och #openstockholm

Läs mer

Välkommen till höstens ekulturseminarium 2018!

eKulturseminariet i Sverige arrangeras i samarbete med Nordiska museet i Stockholm den 20-21 november.

Läs mer

Kurser och workshoppar

KulturIT har duktiga kursledare och kan erbjuda dig skräddarsydda kurser och workshoppar med anknytning til eKulturs produkter anpassade för ditt museum, både i Sverige och Norge. Vi kan också erbjuda institutionsinterna kurser och rådgivning i form av praktiska workshoppar i båda länderna. Vill du veta mer ta kontakt på support@kulturit.no.

Håll dig uppdaterad här!

Forum för användare av eKultur

Ett led i planen fram till 2020 är mer omfattande och bättre dialog med er. Vi tittar på hur brukarforumet kan bli bättre. Delta gärna i denna diskussion så att vi får förslag på hur ni vill att brukarforumet ska fungera.

ekultur.org

Förslag?

Har du frågor eller förslag till nyhetsbrevet? Ta kontakt med oss.

Marit Kjeksrud Amundsen

Marit Kjeksrud Amundsen

Avdelning för fackkunskap