Nyhetsbrev

eKultur - förvaltning, förmedling, forskning och förnyelse i museerna

Det närmar sig sommar och vi kan se tillbaka på ett händelserikt halvår i KulturIT. I förra nyhetsbrevet önskade vi flera museer välkomna som ägare. Den nya styrelsen har haft bra diskussioner och vi arbetar med en strategi för företaget framöver. Styrelsen har bett om ett eget informationsblad som förklarar KulturIT och eKultur och vi hoppas att ni ska ha glädje av resultatet. Du hittar det digitalt här.

I fjol gav norska Kulturrådet medel till projektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021», en fortsättning på utvecklingsarbetet som beskrivs i vår «Utviklingsplan for 2017-2020». Vi arbetar med projekt där vi bland annat gör anpassningar till Spectrum 5 i Primus, skapar en ny datamodell för DigitaltMuseum och etablerar mer struktur runt förvaltningen av dataset i KulturNav.

Vi ser fram emot att få på plats ny teknologi och nytt användargränssnitt i KulturPunkt och är stolta över att innehållet i svenska Riksantikvarieämbetets Platser.se nu hittar vägen över till Minnen.se och fortsätter att vara tillgängligt för allmänheten där.

Det händer spännande saker i hela eKultur och vi ser fram emot en höst med mycket nytt, både för allmänheten och för er som jobbar i de gemensamma lösningarna.

Glad sommar!

Lewi Nordby, KulturIT:s chef

Primus

Primus 7.5 rullades ut på museerna i april och maj. Metaoperationer för publicering av bildfiler och bilagor är på plats. Ändringarna som blev införda av Collections Trust i Spectrum 5.0 är implementerade i datamodulen i Primus. Det betyder att Primus fortsätter att vara Spectrum Compliant.

KulturNav

Under andra kvartalet har tre uppdateringar av KulturNav lanserats. Huvudfokus har legat på att göra användargränssnittet renare, enklare och mer effektivt att använda. Vi har bland annat utvidgat kontrollfunktionerna för förbättringar och gett fler möjligheter att länka en post till externa tjänster så som Wikidata.org och Store Norsk Leksikon.

DigitaltMuseum

Det har nu publicerats 130 artiklar på DigitaltMuseum, fördelat på alla de institutioner som har tillgång till artikeleditorn. Det bidrar till redaktionellt innehåll som berikar DigitaltMuseum som förmedlingsplattform. Vi implementerar nu stöd för att se och behandla besöksstatistik, kommentarer och nyckelord på poster i DigitaltMuseum.

Minne

Vi önskar Museum Nord och Jönköpings Museum välkomna in i samarbetet runt Minne. Under sommaren kommer ca. 4500 historier flyttas från svenska Riksantikvarieämbetets webbplats Platser.se och bli tillgängliga på Minnen.se Parallellt med detta förbereder vi användargränssnitt för inlämning av nya minnen och redigering av gamla minnen på Minner.no och Minnen.se.

KulturPunkt

Vi förnyar KulturPunkt. Ny gemensam lösning byggd på ny teknologi lanseras under sommaren. Betaversionen är tillgänglig för test på https://pwa.kulturpunkt.org. Under juni kommer den nya versionen att ersätta KulturPunkt Web. Under sommaren kommer den också att ersätta KulturPunkt Mobil, så att allt blir tillgängligt på en och samma plattform.

eKulturseminar

Armémuseum och KulturIT bjuder in till eKulturseminarium 2019. Årets tema är eKultur som digitalt ekosystem.