Nyhetsbrev

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.

Kjære alle sammen,

Det er en glede å vise til Kulturrådets tildelinger i museumsprogrammet Digitalisering og digital samlingsforvaltning. Flere prosjekter knyttet til eKultur har fått tilsagn om støtte. Vi er takknemlige for dette og konstaterer at det gir forutsigbare rammer for utviklingen av Primus, DigitaltMuseum og KulturNav de neste tre årene. Kulturrådet har også gitt midler til å skape spennende innhold i Minner. 

Årets tildelinger vil bidra til å styrke museenes fellesløsninger på det digitale feltet. Med det styrkes også fellesskapet rundt løsningene, og ikke minst gir det publikum tilgang til stadig rikere innhold fra museene. Lengst ned i nyhetsbrevet finner du en oversikt over prosjekter knyttet til eKultur som har fått støtte.

Arbeidet med den langsiktige planen for eKultur fortsetter. Det kan du også kan lese mer om i dette nyhetsbrevet.

Vi er stolte av programmet for årets eKulturseminar og gleder oss til å møte dere. Det er fortsatt noen ledige plasser. Informasjon om påmelding finner du nedenfor. Håper å se mange av dere i Trondheim!

Lewi Nordby, direktør i KulturIT

Høstens eKulturseminar

​Tema for seminaret er: Hvordan organisere ekulturarbeidet internt på museet?

Det norske eKulturseminaret i 2018 arrangeres i samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag. Seminaret finner sted på Rockheim i Trondheim 31. oktober og 1. november, og vil strømmes.

Les mer og følg strømminga!

Status for utviklingsplan 2017-2020

KulturIT har med støtte fra Kulturrådet utarbeidet en langsiktig plan for utvikling av eKultursystemene. Satsningsområdene er skissert med prioriterte mål for utviklingen frem til 2020. Planen justeres og revideres underveis. Les mer om status for de ulike produktene nedenfor. Oppgavene vi prioriterer i tiden som kommer, finner du via lenker til årsplaner 2018 under hvert produkt.

Primus

Vi har sett over rutinene for Primussupport, forbedret arbeidsflyten og kortet inn svartiden. Nå oppdaterer vi veiledningene til Primus slik at det skal bli enklere å finne fram til den informasjonen du trenger.

Med Primus 7.4 har vi forbedret kontroll og styring med brukerrettigheter til aksesjoner og til sletting av objekter. I tiden som kommer vil vi fokusere på å forbedre indekseringen mellom PrimusWin og PrimusWeb. 

Les mer

DigitaltMuseum

Nå kan du skrive artikler på DigitaltMuseum! Museene kan i tillegg gjøre endringer på sin egen hjemmeside på DigitaltMuseum. 

Les mer

KulturPunkt

Ny versjon av KulturPunkt Mobil for iOS er ute. Vi arbeider videre med å løfte editoren for mosaikk i KulturPunkt Kiosk ut av beta. KulturPunkt har nå støtte for å vise frem museets informasjon om personvern. Påmelding til KulturPunkts brukermøte er åpnet.

Les mer

KulturNav

I KulturNav gjør vi det lettere å skape data av god kvalitet på en rask og effektiv måte. Vi har lagt til funksjoner for å søke frem og importere eksterne poster til datasettene dine, som du så kan fortsette å jobbe med i KulturNav. Det går også an å søke fram og importere ferdig lenkede poster. Nye relaterte poster kan skapes direkte ved registrering. 

Brukes data fra KulturNav? Vårt nye og oppdaterte "LODOmeter" indikerer om poster brukes ved registrering i Primus og hvor mye dine datasett brukes av andre organisasjoner. Vi har også lagt til smart, automatisk kontroll av lenker. 

Les mer

Minne

Minne har fram til i dag fungert som plattform for 26 minneinnsamlinger i Norge og Sverige. På de to nettstedene minner.no og minnen.se finner du i dag 974 publiserte minner. I tillegg har 369 minner kommet inn som tilgjengelige for forskning. Vi fortsetter prøveperioden med Minne i 2019.

Ta kontakt dersom du er interessert i å bruke Minne i innsamlingsarbeidet. Har dere allerede digitalt samlet materiale, er det fullt mulig å importere og publisere det via Minne. Send en epost til support@kulturit.no med Minne i emnefeltet hvis du vil vite mer.

Kurs og workshops

KulturIT har dyktige kursholdere og tilbyr både standardiserte og skreddersydde kurs i Sverige og Norge. Vi kan også gi bedriftsintern kursing og rådgivning i form av praktiske workshops. Vil du vite mer, ta kontakt med support@kulturit.no.

Nye kurs er satt opp i høst. Finn et som passer for deg her.

eKultur i Kulturrådets tildelingerSøker og prosjekttittel

Beskrivelse

Tilskudd

Museene i Sør-Trøndelag

Forenkle, forbedre og øke tilgang til samlinger
Prosjektet ønsker å bidra til å forenkle, forbedre og øke tilgangen til museumssamlinger og slik minske de store etterslepene når det gjelder digitalisering og digital tilgang til samlingene som Riksrevisjonen har påpekt. Dette tenkes utført ved hjelp av flere mindre delprosjekter:

1) Lage forenklete steg-til steg veiledninger for Primus-registrering som ledd i opplæring av nye medarbeidere, små lokalmuseer, studenter og frivillige

2) Utvikle en manual/sjekkliste for lisensiering av foto

3) Skaffe seg oversikt over lagringsmedier og kartlegge hvor ulike digitaliseringstjenester for lyd/film fra analoge medier kan utføres

4) Fokusere på fotografering av gjenstander gjennom uttesting av veileder for gjenstandsfotografering.
2018 
1.040.000
Norsk Folkemuseum

Fra felt til fil til folk. Datasamling og dataflyt i museer som samler og formidler kompleks digital informasjon.
Fra felt til fil til folk" henspiller på den helhetlige digitale arbeidsprosessen som spenner fra feltarbeid med innsamling av digital data til tilgjengeliggjøring gjennom eKultur.

Prosjektet skal utvikle digitale produksjonsløyper som kommer mange museer til gode. Maritim arkeologi skaper fascinasjon og engasjement, og ved å tilrettelegge data for formidling allerede i innsamlingsfasen vil tilgjengeligheten øke betydelig. De eksisterende løsningene er sårbare og lukkede og utnytter ikke potensialet som finnes i en digital og web-basert infrastruktur med bruk av åpne data.

Ny infrastruktur og produksjonsløyper for digitalisering vil komme publikum, andre museer, forskere og forvaltningen til gode. Det vil også sikre data for ettertiden.
2018
709.000

2019
1.009.000

2020 909.000
Norsk Folkemuseum

Videreutvikling av eKultur
Videreutvikling av eKultur er et 3-årig prosjekt som skal realisere målene for Primus, DigitaltMuseum og KulturNav, slik de er formulert i dokumentet «Digitale fellesløsninger for museene - Utviklingsplan 2017–2020», med flere utvidelser.

Det betyr at flere objekttyper, med nye typer digitale filer skal kunne håndteres i eKultur. Det betyr i tillegg bedre støtte for arbeidsoppgaver i museene.

Systemene skal også knyttes tettere sammen og åpnes utad for flere integrasjoner.

Prosjektet skal bidra til økt digital kompetanse i sektoren, bedre oversikt over samlingene, målbar effektivisering av arbeidsflyten i museene og mer innhold til brukerne i både menneske- og maskinlesbar form.
2018
6.007.000

2019
3.271.000

2020
4.542.000
Stiftelsen Lillehammer Museum

Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon
Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon er et samarbeidsprosjekt med tolv konsoliderte museer og nitten store og små innsamlingsaksjoner, men med ett felles mål: å styrke norske museers evne til å samle, ta vare på, utforske og formidle intervjuer av ulike slag.

Prosjektet vil øke omfanget til minneinnsamlingen ved norske museer og utvikle verktøy og metoder i samspill mellom museer, forskere og publikum. Resultater vil komme i tre former:

1) Som innsamlet materiale for en rekke med aktuelle museumsprosjekt, 

2) Som videreutvikling av det permanente felles innsamlingssystemet Minner og

3) Som etablering og videreutvikling av relasjoner både mellom museene som engasjerer seg i prosjektet og mellom det enkelte museet og dets publikum
2018
1.070.000

2019
965. 000

2020 965.000