Nyhetsbrev fra KulturIT

eKultur – museumsfaglig arbeid på tvers av forvaltning, formidling og forskning.

BILDE1.jpg (Foto/Photo)

Vel overstått sommer!

Etter en sommer med en sommerferie som kanskje har vært litt annerledes for mange, er høsten nå godt i gang.


Det er ekstra hyggelig å innlede dette nyhetsbrevet med at Sparebankstiftelsen DNB har gitt MiA - Museene i Akershus, KulturIT, Østfoldmuseene og Anno museum en nasjonal gave for å skape en ny formidlingstjeneste for museumssektoren. I utviklingen av tjenesten skal KulturIT involvere museer. Målet er å tilrettelegge en felles nasjonal plattform som gjør det enklere for museene å skape digitale formidlingsopplevelser med wow-effekt for publikum. Du kan lese mer om prosjektet her.

Videre kan vi informere om at KulturIT i samarbeid med Kulturrådet i Norge, som en del av prosjektet «Videreutvikling eKultur 2019-2021» vil sørge for at DigitaltMuseum erstatter Norvegiana i Norge som nasjonal leverandør av museumsdata til Europeana.

Ellers er det stor aktivitet i nært samarbeid med museene innen alle eKulturløsningene. Du kan lese mer om hvert enkelt produkt videre i nyhetsbrevet.

Sist men ikke minst benytter vi anledningen til å ønske velkommen til årets eKulturseminar som avholdes på Gardermoen den 20. oktober. Se informasjon om seminaret lenger ned i nyhetsbrevet.Lewi Nordby, direktør i KulturIT

Museene forteller


gir museumsansatte muligheten til å dele deres kunnskap og erfaringer med eKulturløsningene. Dette gir innsikt i det daglige arbeidet med løsningene.

I dette nyhetsbrevet forteller Marie Fongaard Seim om bruk av digitale verktøy i TIDSROM 1600-1914 utstillingen.

Forvaltningsløsninger

  • https://digitaltmuseum.org/021017010790/hostfarger-vid-myren-i-tronodal (Foto/Photo)
    https://digitaltmuseum.org/021017010790/hostfarger-vid-myren-i-tronodal

I løpet av vår/sommer 2020 har KulturIT jobbet videre med to prosjekter i Minne: “Minner – samlingssted for samfunnsdokumentasjon» i regi av Stiftelsen Lillehammer museum og Norsk Folkemuseum, og “Mitt liv” i regi av Nordiska Museet.

Les mer om de spennende prosjektene her.

KulturNavkom i ny og forbedret versjon den 18. juni. Vi har i denne versjonen blant annet jobbet sammen med Valdresmusea med nynorsk nettstedsspråk, samt lagt til den nye informasjonskategorien “verk”.

Les mer om versjonen her.

Siden sist har KulturIT ferdigstilt versjon 7.5.1 av PrimusWeb. Vi er i ferd med å oppgradere til den nye versjonen hos alle som benytterPrimusi løpet av høsten.
Les mer om Primus her.


Formidlingsløsninger

  • https://digitaltmuseum.org/011013954172/helga-trefaldighets-prastgard-odinslund-uppsala-1987 (Foto/Photo)
    https://digitaltmuseum.org/011013954172/helga-trefaldighets-prastgard-odinslund-uppsala-1987

KulturIT fortsetter arbeidet med å sy sammen redaksjonelle verktøy i tjenesteportalen. Samtidig har vi i forbedret museumsoversikten, etablert nye objekttypesider og arbeider med forbedret flerspråklighet i DigitaltMuseum.

Les mer om videreutviklingen av DigitaltMuseum her.


KulturIT fortsetter revitaliseringen avKulturio-løsningene.En betaversjon av nye Kulturio Kiosk blir testet hos utvalgte museer, og vi arbeider med implementering av et nytt administrasjonsgrensesnitt for KulturPunkt og Kulturio Kiosk. 23. oktober åpner Maihaugens nye hovedutstilling, hvor Kulturio Pro brukes som digital formidlingsløsning.

Les mer om revitaliseringen av Kulturio her.

Bli med på eKulturseminaret!

  •  (Foto/Photo)

Årets seminar vil finne sted på Scandic Oslo Airport ved Gardermoen (OSL) den 20. oktober.
Grunnet koronasituasjonen vil årets seminar gjennomføres på en dag og programmet tilpasses slik at det også kan følges over nett.
Seminaret er felles for norske og svenske brukere av eKultur løsningene.

For program og påmelding, klikk her.