Nyhetsbrev andre kvartal 2021

Det er hyggelig å innlede nyhetsbrevet med å informere om at vi i tett samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen arbeider med å publisere deres samlinger til DigitaltMuseum. Publiseringstidspunktet vil være i løpet av august/september. I tillegg til Universitetet i Stavanger, avd. Arkeologisk museum vil dette være det andre universitetsmuseet i Norge som har sine samlinger publisert på DigitaltMuseum. 

Innledningsvis vil vi også nevne at vi i samarbeid med Kulturrådet i Norge har lansert Museumsguiden – Museumsguiden gir deg en oversikt over museer i Norge. Søk på museum eller finn museer i nærheten av deg ved hjelp av kartet. ​

Det siste halvåret har vi gjennomført en rekke digitale brukermøter som har satt søkelys på hver enkelt av fellesløsningene i eKultur. Den 20. april holdt vi i tillegg et informasjonsmøte om det spennende prosjektet VirtueltMuseum som du kan lese mer om her.

Årets eKulturseminar vil bli avholdt den 4. november og seminaret er felles for norske og svenske brukere av Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, Kulturio og Minne. Gå inn på denne siden for mer informasjon og påmelding. 

Vi benytter anledningen til å ønske deg en riktig god sommer!
Lewi Nordby, direktør i KulturIT 

Nyhetsbrev andre kvartal 2021

Primus

Ny funksjonalitet:

I løpet av våren har det kommet til flere nye funksjoner i Primus, sammen med forbedringer av eksisterende funksjonalitet. Kontakt oss gjerne om brukerveiledning ifb. med nye funksjoner. 

Et utvalg av funksjoner:  

  • Nå mulig å importere metadata fra bilder til emneord og betegnelse på gjenstander 

  • Et tilfeldig utvalg av objekter kan nå legges i mappe 

  • Epost vises nå som et felt i brukeradministrasjon 

  • Lagt til kolonne for antall objekter og antall tilbakelevert i et lån i «søk etter lån skjermbildet» 

  • Man kan nå skrive ut strekkoder med «tomme verdier» 

  • Lagt til mulighet for å velge type datering fra produksjonsdatering eller historisk hendelse 

  • Man kan nå søke uten trunkering på stedsnavn ved registrering av objekter og steder. 

Vi jobber videre i et større utviklingsløp for Primus ut 2021 i forbindelse med flere Kulturrådsstøttede prosjekter.  Vi samarbeider i dag med seks konsolidert museum i Primus forvaltningsgruppen om test og tilbakemeldinger på ny funksjonalitet. Se presentasjoner fra brukermøte for beskrivelse av noen av forbedringene vi arbeider med. 

Kurs og opplæring: 

 Vi vil holde grunnleggende og videregående kurs i Primus på Norsk og Svensk i løpet av høsten. Følg med på https://kulturit.org/opplaering for nøyaktige datoer. 

Vi oppfordrer også til å kontakte oss vedørende «skreddersydde» bedriftsinterne kurs for din institusjon! 

KulturNav

KulturNav plattformen er i ordinær drift og forvaltning. Det pågår noe utviklingsarbeid som innebærer feilrettinger og mindre forbedringer som skal gjøre arbeidet enklere for brukerne. I løpet av andre kvartal 2021 har vi lansert versjon 1.10.2 som inneholder noen av disse forbedringene. Oppdatering av index- og søkemotor vil bli implementert i versjon 1.10.3 som planlegges lansert i løpet av tredje kvartal. Vi opplever en positiv utvikling ved at flere organisasjoner tar KulturNav i bruk, og flere tar et større ansvar rundt det redaksjonelle arbeidet som resulterer i en bedre løpende forvaltning av KulturNav’s data. Dette merkes også gjennom økt forespørsel om bistand fra oss i KulturIT. I den siste perioden har vi gjennomført workshops i KulturNav for Opplandsarkivet, Valdresmuseet og for SAMLA-prosjektet som ledes av Universitetet i Bergen.  

Nye datasett i andre kvartal:  

Minne

Siden sist har Statens forsvarshistoriska museer, inkludert Armémuseum og flygvapenmuseum blitt med i Minne. Velkommen til dere! 

Hvis deres museum/institusjon har et ønske om å drive publikumsrettede spørreundersøkelser for forskning eller dokumentasjon av samtiden/fortiden, ta gjerne kontakt med oss. Kanskje Minner.no eller Minnen.se passer deres innsamling? 

I løpet av mai ferdigstilte vi nytt API for Minne i utviklingsmiljøet for ny innsamlingsapp for Minne. Vi arbeider nå tett med «Minne samlingssted for samtidsdokumentasjon» prosjektet med å implementere en ny og moderne innsamlingsapplikasjon for Minne. Appen har som hovedmål å gjøre det enklere for interessenter å bidra med nye minner, samt gjøre innsendingen mer lystbetont. 

DigitaltMuseum

Den nye versjonen av hjemmeside- og artikkeleditoren har nå tatt over for den gamle og blir stadig mer brukt. Vi mottar flere tilbakemeldinger og ønsker om ytterligere funksjonalitet. Vi ser et behov for et sentralisert mediegalleri per museum der man kan laste opp, søke og slette, samt påføre metadata til mediefiler. Det vil også bli støtte for flere medie- og filtyper, slik at disse kan brukes i artikler. 

Gjennom prosjektet “Fra felt til fil til folk” vil 6500 arkeologiske undersøkelser fra Norge og Sverige bli tilgjengelig på DigitaltMuseum. Undersøkelsene vil hentes fra arkeologiserveren i KulturNav og hver undersøkelse vil få sin egen side på DigitaltMuseum. Her vil alle objekter tilknyttet undersøkelsen listes ut. Vi vil også vise hvilken undersøkelse et objekt tilhører på objektets egen side, samt vise objektene på kart.  

Vi samarbeider for tiden med Universitetsmuseet i Bergen om å publisere deres samlinger av fotografier, arkeologiske gjenstander og mynt- og medaljebasen. 

Vi benytter anledningen til å minne om at løsningen for oversettelser av ledetekster er klar til bruk. Dersom du kan bidra med oversettinger til DigitaltMuseum ber vi om at du tar kontakt på support@kulturit.org

Kulturio

KulturPunkt 

En betaversjon av rebusfunksjonalitet i KulturPunkt har blitt gjort tilgjengelig for Bygdøy-museene, og museene vil utføre testing i løpet av sommeren. Prosjektet planlegges sluttført i løpet av høsten/vinteren, og vil da gjøres tilgjengelig for alle museene som benytter KulturPunkt. 

Kulturio Pro 

Kulturio Pro har nå fått støtte for kommunikasjon over MIDI-protokollen, samt en rekke nye sensorer. 

Kulturio Pro brukes som innholdsleverandør og styringssystem for alle digitale flater i utstillingen Tidsrom som åpner 12. juni på Norsk folkemuseum. En egen Tidsrom-applikasjon for mobil vil lanseres på App Store og Google Play, bygd over Kulturio Pro-plattformen. 

Kulturio Admin 

Vi fortsetter arbeidet med implementeringen av et nytt administrasjonsgrensesnitt for KulturPunkt og Kulturio Kiosk.