Nyhetsbrev andra kvartalet 2021

Det är glädjande att kunna inleda nyhetsbrevet med att vi i tätt samarbete med Universitetsmuseet i Bergen arbetar med att publicera Universitetets samling på DigitaltMuseum. Samlingen kommer att publiceras under augusti/september och är det andra universitetsmuseet i Norge som publicerar sina samlingar på DigitaltMuseum. Sedan tidigare finns Arkeologiskt museum, från Universitetet i Stavanger på DigitaltMuseum.

Inledningsvis vill vi också nämna att vi i samarbete med Kulturrådet i Norge har lanserat Museumsguiden. Museumsguiden ger dig översikt över museer i Norge. Sök på ett museum eller hitta museer i närheten av dig med hjälp av kartan. 

Det senaste halvåret har vi genomfört en rad digitala användarmöten som har satt fokus på de individuella lösningarna i eKultur. Den 20 april hölls dessutom ett informationsmöte om det spännande projektet VirtueltMuseum, som du kan läsa mer om här. 

Årets eKulturseminarium kommer hållas den 4 november och seminariet är gemensamt för norska och svenska användare av Primus, DigitaltMuseum, KulturNav, Kulturio och Minne. Gå in på den här sidan för mer information och anmälan. 

Vi passar på att önska dig en riktigt trevlig sommar!
Lewi Nordby, chef för KulturIT

Nyhetsbrev andra kvartalet 2021

Primus

Ny funktion: 

Under våren har flera nya funktioner tillkommit i Primus, tillsammans med förbättringar av befintlig funktionalitet. Kontakta oss gärna för att få användaranvisningar för de nya funktionerna. 

Ett urval av funktioner:  

  • Det är nu möjligt att importera metadata från bilder till ämnesord och benämning för objekt 

  • Ett slumpmässigt urval av objekt kan nu läggas till i mapp 

  • E-post visas nu som ett fält i användaradministration 

  • Kolumner tillagda för antal objekt och antal returer i ett lån i ”Skärmbild sök efter lån” 

  • Nu är det möjligt att skriva ut streckkoder med ”tomma värden” 

  • Möjlighet tillagd för att välja typ av datering från produktionsdatering eller historisk händelse 

  • Nu är det möjligt att söka utan trunkering på ortnamn vid registrering av objekt och platser. 

Vi arbetar vidare på en större utvecklingsprocess för Primus under 2021 i samband med flera projekt som stöds av Kulturrådet.  Idag samarbetar vi med sex konsoliderade museer i Primus förvaltningsgrupp för test och återkoppling om nya funktioner. Se presentationer från användarmötet för beskrivning av några av de förbättringar som vi arbetar på. 

Kurs och utbildning: 

Vi kommer att hålla grundläggande och avancerade kurs i Primus på norska och svenska under hösten. Se https://kulturit.org/opplaering för exakta datum. 

Du är även välkommen att kontakta oss för skräddarsydda kurser för just din institution! 

KulturNav

Plattformen KulturNav kan användas och administreras som vanligt. Utvecklingsarbete pågår, som innebär buggfixar och mindre förbättringar som ska göra arbetet enklare för användarna. Under andra kvartalet 2021 har vi släppt version 1.10.2 som innehåller några av dessa förbättringar. Uppdatering av index- och sökmotor kommer att implementeras i version 1.10.3, som är planerad att lanseras under tredje kvartalet. Vi ser en positiv trend, då flera organisationer börjar använda KulturNav och fler tar ett större ansvar kring det redaktionella arbetet som leder till en bättre löpande förvaltning av KulturNavs data. Detta märks även genom ett ökat antal hjälpförfrågningar från oss på KulturIT. Den senaste tiden har vi genomfört workshoppar för Opplandsarkivet, Valdresmuseet samt för SAMLA-projektet som leds av universitetet i Bergen.  

Nya dataset under andra kvartalet:  

Minne

Sedan sist har Statens försvarshistoriska museer, inklusive Armémuseum & Flygvapenmuseum gått med i Minnen. Välkomna! 

Kontakta oss gärna om ert museum/er institution vill göra undersökningar för allmänheten för forskning eller dokumentation av nutiden/det förflutna. Kanske passar Minner.no eller Minnen.se er insamling? 

Under maj månad färdigställde vi ett nytt API för Minnen i utvecklingsmiljön för en ny insamlingsapp för Minnen. Vi har nu ett nära samarbete med projektet ”Minnen – Samlingsplats för samtida dokumentation” för att implementera en ny och modern insamlingsapplikation för Minnen. Appens huvudmål är att göra det enklare för intressenter att bidra med nya minnen, samt att göra inskickandet roligare. 

DigitaltMuseum

Den nya versionen av webbplats- och artikeleditorn har nu ersatt den gamla och används allt mer. Vi får mycket återkoppling och önskemål om ytterligare funktioner. Vi ser ett behov för ett centraliserat mediegalleri för varje museum, där man kan ladda upp, söka och ta bort samt applicera metadata på mediefiler. Det kommer även finnas stöd för flera medie- och filtyper, så att dessa kan användas i artiklar.

Genom projektet ”Från fält till fil till folk” kommer 6 500 arkeologiska undersökningar från Norge och Sverige att bli tillgängliga på Digitalt museum. Undersökningarna kommer att hämtas från arkeologiservern i KulturNav och varje undersökning kommer att få sin egen sida på DigitaltMuseum. Här kommer alla objekt knutna till undersökningen att listas. Vi kommer även att visa vilken undersökning som ett objekt tillhör på objektets egen sida, samt visa objekten på en karta.

Vi samarbetar för närvarande med Universitetsmuseet i Bergen om att publicera deras samlingar av fotografier, arkeologiska föremål samt mynt- och medaljsamling.

Vi tar tillfället i akt att påminna om att lösningen för översättningar av ledtexter nu är redo att användas. Om du kan bidra med översättningar till DigitaltMuseum, ber vi dig att kontakta support@kulturit.org

Kulturio

KulturPunkt

En betaversion av rebusfunktionen i KulturPunkt har gjorts tillgänglig för Bygdøy-museerna som kommer att testa den under sommaren. Projektet beräknas vara slutfört under hösten/vintern, och kommer sedan att göras tillgängligt för alla museer som använder KulturPunkt. 

Kulturio Pro 

Kulturio Pro har nu fått stöd för kommunikation via MIDI-protokollet samt ett antal nya sensorer. 

Kulturio Pro används som innehållsleverantör och styrsystem för alla digitala plattformar i utställningen ”Tidsrom”, som öppnar 12 juni på Norsk folkemuseum. En egen Tidsrom-applikation för mobil kommer att lanseras på App Store och Google Play, utvecklad via Kulturio Pro-plattformen. 

Kulturio Admin 

Vi fortsätter arbetet med implementeringen av ett nytt administrationsgränssnitt för KulturPunkt och Kulturio Kiosk.