Nyhetsbrev første kvartal 2021

Vi nærmer oss slutten av første kvartal og påsken står for døren. I løpet av inneværende halvår arrangerer vi nettbaserte brukermøter for hvert enkelt produkt i eKultur. Noen av brukermøtene er allerede gjennomført med gode tilbakemeldinger og flere vil bli arrangert frem mot sommeren. Se våre nettsider (https://kulturit.org/brukermoter) for mer informasjon og påmelding.  

I prosjektet VirtueltMuseum er det stor aktivitet. I denne fasen av prosjektet har vi fokus på prototyping av designkonsept og prosess for brukermedvirkning. Vi utvikler også prototyper med aktuelle 3D-rom og objekter i samarbeid med prosjektmuseene. 

Formålet med VirtueltMuseum er å skape en ny nasjonal formidlingsplattform med kuratert innhold der publikum kan oppleve og utforske museet fra sitt eget hjem. 

VirtueltMuseum utvikles som en egen publikumsportal og vil dele backend med DigitaltMuseum. Det vil sikre en effektiv gjenbruk av etablerte konsepter for artikler og de sammenfallende behovene for kanaler. Løsningen vil etter planen bli tilgjengelig for museer som er tilgjengelig på DigitaltMuseum sommeren 2022.

Den 20. april inviterer vi til et informasjonsmøte om prosjektet, gå inn på denne siden for mer informasjon og påmelding.

I nyhetsbrevet kan du kan lese videre om andre aktiviteter og spennende prosjekter i eKultur. 

Vi i KulturIT vil benytte anledningen til å ønske deg en god påske! 

Lewi Nordby, direktør i KulturIT 

Primus og DAMS

Ny funksjonalitet:

Feltene overskrift, ingress og tekst er nå tilgjengelig i publiseringsinformasjon for alle objekttyper.

Administrasjon: Lagt til funksjon for å bytte presisert betegnelse

I løpet av første halvår vil den nye PrimusWeb være i test på en testinstallasjon hos enkelte av eiermuseene. Vi vil tett samarbeid med forvaltningsgruppen forberede disse aktivitetene samt det første museet som går i produksjon med ny PrimusWeb.

I PrimusWin er det gjort en flere utbedringer siden nyttår. Oversikten nedenfor viser noen av områdene som er forbedret den siste tiden:

- Utbedret aksesjonsrapport og rettet BONO rapport.

- Feilmeldinger om «access violation», ofte forbundet med søk utbedret.

- Rettet plasseringer i utskrift av hyllestrekkoder

- Søk i lånemodul begrenser nå på riktig lånetype

- Forsikringsverdi vises nå i resultatkolonne

- Endring og sletting av rom for bygningsobjekt rettet.

- Visning av formål i søkeresultat  

Primus FDV:

Første versjon av appen for Primus FDV arbeid «i felt» er ferdig utviklet, og vi ønsker flere pilotmuseum som ønsker å teste appen sammen med oss. Foreløpig er appen testet hos Ryfylkemuseet, samtidig som Anno museum har begynt å benytte appen mot sin Primus database. Hovedmålet med appen er å forenkle registreringsprosessen for håndverkere og andre museumsansatte som jobber med bygninger utendørs.


eKultur DAMS:


I uke 10 startet vi med en utvidet brukertest av eKultur DAMS hos flere av KulturITs eiermuseum. Tilbakemeldinger fra brukertest vil legge grunnlaget for endringer i første versjon av eKultur DAMS. Foreløpig mål for produksjonssetting av tjenesten er i løpet av andre kvartal 2021.


Vi inviterer også til nettbasert brukermøte for Primus den 13. april 2021. Meld deg gjerne på her: https://kulturit.org/brukermote-primus

KulturNav

Siden desember er det lansert to versjoner av KulturNav. I desember ble versjon 1.9.12 lansert og vi gikk over til innlogging via eKultur-portalen. I februar ble versjon 1.10.1 lansert med en forenklet og forbedret håndtering av poster og datasett, samtidig ble det muligheter for å enklere gi tilbakemeldinger på meldinger. Det er gjort flere korrigeringer og feilrettinger i begge versjoner. 

I mars arbeider vi med å konsolidere KulturNavs plattformteknologi gjennom oppdatering av for eksempel indeksering- og søkemotoren i den siste versjonen. Dette for å gjøre plattformen enklere å drifte og for å enklere kunne optimalisere. Den nye versjonen blir lansert i løpet av andre kvartal.  

Interessen for å publisere nytt innhold i KulturNav øker. Flere aktuelle prosjekt planlegger å benytte KulturNav som plattform for autoritetshåndtering. Dette gjelder for eksempel autoriteter for tradisjonsarkiv, portrettsamlinger, varemerkeregister, knivmakere og hydrologi m.fl. 

I løpet av våren vil Nasjonalmuseet lansere ett nytt norsk kunstnerregister som omfatter mer enn 10 000 kunstnere. 

Nye datasett i første kvartal:  

Vi inviterer også til nettbasert brukermøte for KulturNav den 8. april 2021. Meld deg gjerne på her:https://kulturit.org/brukermote-kulturnav-2021

Minne

I løpet av de siste månedene har vi oppdatert Minne med enkelte endringer og forbedringer. Blant annet: 

  • Forbedring av brukeropplevelse ved siste steget i minneinnsending 

  • Ny rapportfunksjonalitet for store minneinnsamlinger. 

Prosjektet «Minne – Samlingssted for samtidsdokumentasjon» er inne på «oppløpssiden» i år, og har allerede bidratt i stor grad til videreutvikling av Minne. Vi arbeider i dette prosjektet videre etter planen med nytt API for Minne, og ny innsamlingsapplikasjon i løpet av 1 og 2 kvartal 2021. 

Eksempel på tema fra Norge og Sverige: 

Vi inviterer også til nettbasert brukermøte for Minne den 11. mai 2021. Meld deg gjerne på her: https://kulturit.org/brukermote-minne-2021 

DigitaltMuseum

Etter en testperiode for ny hjemmeside- og artikkeleditor før jul har vi skrudd denne på for samtlige museer i DigitaltMuseum. Vi har mottatt en rekke tilbakemeldinger og har forsøkt å etterkomme flere utviklingsønsker. Det er nå mulig å påføre lisens på bilder eller arve lisens fra objekter publisert på DigitaltMuseum. Videre kan man søke, bla og slette artikler fra artikkelistene og det er innført en rekke redigeringsfilter som kan påføres bilder. Det er også innført et grafisk grensesnitt som oppretter Markdown-kode som gjør det mulig å formattere brødtekst på en mer brukervennlig måte.


Løsningen for oversettelser av ledetekster er fortsatt under utprøving og vi ønsker flere som kan bidra til testing av denne. Dersom du kan bidra med oversettinger til DigitaltMuseum ber vi om at du tar kontakt på https://kulturit.org/kontakt-oss.


Vi har erstattet gammel innloggingsløsning med ny single sign-on, som gjør at du kan logge inn i flere eKulturtjenester og DigitaltMuseum fra samme sted.

Nå jobber vi med å etablere et nytt konsept for tematiske innganger til innhold på DigitaltMuseum. Museene skal kunne samarbeide på tvers av institusjoner om formelle temasider som gir mulighet for å skape innganger og søk til kuratert innhold på DigitaltMuseum. Eksempler på temaer kan være industri, arkeologi eller folkedrakt.

Før jul ble Arkeologisk Museum i Stavanger publisert med to samlinger og totalt nesten 300 000 objekter.

9. mars ble det avholdt KulturIT brukermøte i DigitaltMuseum.

Kulturio

KulturPunkt: Flere feilrettinger og oppdateringer har blitt rullet ut. Utviklingen av rebusfunksjonalitet i KulturPunkt pågår, i forbindelse med prosjektet «Skattejakt på Bygdøy», initiert av museene på Bygdøy, med støtte fra Kulturrådet. Prosjektet planlegges sluttført innen tredje kvartal 2021. 

Kulturio Kiosk: Nye Kulturio Kiosk skal etter planen rulles ut til alle KulturPunkt Kiosk-installasjoner i løpet av kommende måneder. Vi oppfordrer museer som i dag bruker KulturPunkt Kiosk til å ta kontakt for migrering. Løsningen kan nå kjøres på Windows-klienter med berøringsskjerm, i tillegg til iPad. 

Kulturio Pro: Kulturio Pro brukes som innholdsleverandør og styringssystem for alle digitale flater i den kommende utstillingen Tidsrom på Norsk folkemuseum. Løsningen fungerer også som motor i en applikasjon for mobilenheter som vil lanseres på App Store og Google Play i tilknytning til utstillingsåpningen. 

Kulturio Admin: Vi fortsetter arbeidet med implementeringen av et nytt administrasjonsgrensesnitt for KulturPunkt og Kulturio Kiosk.