Nyhetsbrev första kvartalet 2021

Vi närmar oss slutet på första kvartalet och påsken står för dörren. Under det pågående halvåret arrangerar vi digitala användarmöten för varje produkt i eKultur. Några av användarmötena har redan genomförts med bra återkoppling och fler kommer att arrangeras under tiden fram till sommaren. Se våra webbsidor (https://kulturit.org/brukermoter) för mer information och anmälan. ​

I projektet "VirtueltMuseum" är det stor aktivitet. I den nuvarande fasen av projektet fokuserar vi på att prototypa designkoncept och förbereda processer för användarmedverkan. Vi utvecklar också prototyper med aktuella 3D-rum och objekt i samarbete med projektmuseerna. 

Syftet med "VirtueltMuseum" är att skapa en ny nationell förmedlingsplattform med kurerat innehåll där publiken kan uppleva och utforska museet från sitt eget hem. 

"VirtueltMuseum" utvecklas som en egen publik plattform och kommer att dela backend med DigitaltMuseum. Detta försäkrar en effektiv återanvändning av etablerade koncept för artiklar och andra aktiviteter och spännande projekt i eKultur. Systemet planeras att bli tillgängligt sommaren 2022 för museer som finns på DigitaltMuseum.

Den 20 april bjuder vi in till ett informationsmöte om projektet. Gå in på denna sida för att få mer information och anmäla dig.

Vi på KulturIT vill ta tillfället i akt och önska dig en Glad Påsk!

Lewi Nordby, Chef för KulturIT

Primus och DAMS

Ny funktion: 

Fälten rubrik, ingress och text finns nu i publiceringsinformationen för alla objekttyper.

Admin: Funktion för att ändra preciserad benämning tillagd.  

Under det första halvåret kommer nya PrimusWeb att  testas i en testinstallation hos vissa ägarmuseer. Vi kommer att ha ett nära samarbete med förvaltningsgruppen och förbereda dessa aktiviteter samt det första museet som går i produktion med nya PrimusWeb.  

I PrimusWin har ett antal förbättringar gjorts sedan början av januari. Översikten nedan visar några av de områden som har förbättrats de senaste månaderna:  

- Förbättrad accessionsrapport och Korrigerad BONO-rapport

- Felmeddelanden om ”access violation”, ofta förknippade med sökningar, har lösts  

- Korrigerade placeringar vid utskrift av hyllstreckkoder  

- Sökning i lånemodul begränsar nu på rätt lånetyp  

-  Försäkringsvärdet visas nu i resultatkolumnen  

-  Ändring och radering av rum för byggnadsobjekt korrigerad.  

-  Visning av syfte i sökresultat  

Primus FDV: 

Den första versionen av appen för Primus FDV-arbete ”på fältet” är färdigutvecklad, och vi vill ha fler pilotmuseer som vill testa appen tillsammans med oss. Just nu testas appen av Ryfylkemuseet, samtidigt som Anno museum har börjat använda appen med sin Primus-databas. Huvudsyftet med appen är att förenkla registreringsprocessen för hantverkare och annan museipersonal som arbetar med byggnader utomhus.  

eKultur DAMS:  

Vecka 10 började vi med ett utökat användartest av eKultur DAMS hos flera av KulturITs ägarmuseum. Återkopplingen från användartest kommer att ligga till grund för ändringar i den första versionen av eKultur DAMS. Preliminärt mål för tjänstens produktionsstart är under andra kvartalet 2021.  

13. april 2021 bjuder vi även in till ett användarmöte online för Primus. Anmäl dig gärna här: https://kulturit.org/brukermote-primus

KulturNav

Sedan december har två versioner av KulturNav lanserats. I december lanserades version 1.9.12 och vi gick över till inloggning via eKultur-portalen. I februari lanserades version 1.10.1 med en förenklad och förbättrad hantering av poster och dataset, samtidigt blev det möjligt att enklare ge feedback på meddelanden. Flera korrigeringar och buggfixar har gjorts i båda versionerna.  

I mars arbetar vi med att konsolidera KulturNavs plattformsteknik genom uppdatering av till exempel indexering och sökmotorn i den senaste versionen. Detta för att göra plattformen enklare att använda och för att lättare kunna optimera. Den nya versionen kommer att lanseras under andra kvartalet.  

Intresset för att publicera nytt innehåll på KulturNav ökar. Flera aktuella projekt planerar att använda KulturNav som plattform för myndighetshantering. Detta gäller till exempel myndigheter för traditionsarkiv, porträttsamlingar, varumärkesregister, knivmakare och hydrologi m.fl.  

Under våren kommer Nasjonalmuseet att lansera ett nytt norskt konstnärsregister som omfattar fler än 10 000 konstnärer.  

Nya dataset under första kvartalet:  

8. april 2021 bjuder vi även in till ett användarmöte online för KulturNav. Anmäl dig gärna här: https://kulturit.org/brukermote-kulturnav-2021

Minne

Under de senaste månaderna har vi uppdaterat Minnen med vissa ändringar och förbättringar. Bland annat:  

  • Förbättring av användarupplevelsen i sista steget vid inskickande av minnen  

  • Ny rapportfunktion för stora minnesinsamlingar.  

Projektet ”Minnen – Samlingsplats för samtida dokumentation” är inne på ”upploppet” i år, och har i hög grad redan bidragit till vidareutvecklingen av Minnen. I detta projekt arbetar vi vidare efter planen med ett nytt API för Minnen och en ny insamlingsapplikation under första och andra kvartalet 2021.  

Exempel på ämnen från Norge och Sverige:  

11 maj 2021 bjuder vi även in till ett användarmöte online för Minnen. Anmäl dig gärna här: https://kulturit.org/brukermote-minne-2021

DigitaltMuseum

Efter en testperiod för den nya webbplats- och artikeleditorn innan jul, har vi aktiverat den för alla museer på DigitaltMuseum. Vi har fått mycket feedback och har försökt att tillmötesgå flera utvecklingsönskemål. Det är nu möjligt att tillämpa licens på bilder eller ärva licens från objekt som publiceras på DigitaltMuseum. Man kan dessutom söka, bläddra bland och radera artiklar från artikellistor och det finns ett antal redigeringsfilter som kan tillämpas på bilder. Det har även införts ett grafiskt gränssnitt som upprättar Markdown-kod, som gör det möjligt att formatera brödtexten på ett mer användarvänligt sätt.  

Lösningen för översättningar av ledtexter testas fortfarande och vi hoppas att fler vill hjälpa oss med testningen av den. Om du kan bidra med översättningar till DigitaltMuseum, ber vi dig att kontakta support@kulturit.org.   

Vi har ersatt den gamla inloggningslösningen med en ny samlad inloggning, s.k. single-sign on, som gör att du kan logga in på flera eKultur-tjänster och DigitaltMuseum från samma plats.   

Nu jobbar vi med att etablera ett nytt koncept för tematiska ingångar till innehåll på DigitaltMuseum. Museerna ska kunna samarbeta mellan institutioner om formella temasidor som ger möjlighet att skapa ingångar till och söka efter kuraterat innehåll på DigitaltMuseum. Exempel på teman kan vara industri, arkeologi eller folkdräkt.   

Innan jul publicerade Arkeologisk Museum i Stavanger två samlingar och totalt nästan 300 000 objekt.   

9 mars hölls ett KulturIT-användarmöte om DigitaltMuseum.  

Kulturio

KulturPunkt : Flera buggfixar och uppdateringar har rullats ut.  Utvecklingen av rebusfunktionen i KulturPunkt pågår, i samband med projektet ”Skattjakt på Bygdøy”, initierat av museerna på Bygdøy, med stöd från Kulturrådet. Projektet planeras att vara slutfört innan tredje kvartalet 2021.  

Kulturio Kiosk : Nya Kulturio Kiosk ska enligt plan rullas ut till alla KulturPunkt Kiosk-installationer under de kommande månaderna. Vi uppmanar museer som idag använder KulturPunkt Kiosk att kontakta oss för migrering.  Lösningen kan nu köras på Windows-klienter med pekskärm, samt iPad.  

Kulturio Pro: Kulturio Pro används som innehållsleverantör och styrsystem för alla digitala plattformar i den kommande utställningen ”Tidsrom” (Tidrymd) på Norsk folkemuseum. Lösningen fungerar även som motor i en applikation för mobila enheter som kommer att lanseras i App Store och Google Play i samband med utställningspremiären.  

Kulturio Admin : Vi fortsätter arbetet med implementeringen av ett nytt administrationsgränssnitt för KulturPunkt och Kulturio Kiosk.