Primus 2019

Primus får rom for arkeologiske gjenstander, rapportene i PrimusWeb blir bedre og du får flere måter å vise søketreffene på, men den viktigste jobben for oss de nærmeste månedene blir å gi støtte for Spectrum 5.

Prioriteringer første halvår

Primus skal bli Spectrum 5 Compliant som første tiltak under prosjektet Videreutvikling eKultur 2019-2021. Det krever en rekke endringer i database og grensesnitt og vil ta mye tid i første halvår. Parallelt vil vi forbedre brukeropplevelsen, med flere søketreffvisninger og bedre rapporter i PrimusWeb. Vi legger også til rette for å registrere kunstnere og fotografer rett inn i objektpostene, uten å gå veien om historiske hendelser. Det vil effektivisere katalogisering av kunst- og foto. 

Kulturrådets bygningsvernundersøkelse fører til at vi prioriterer noen tilpasninger for bygninger i Primus, slik at vi kan forenkle arbeidet med undersøkelsen for museene. Museene kan bruke relevante felter i Primus. Vi lager en egen eksportmulighet for dataene som henter ut informasjonen det spørres etter i undersøkelsen. 

Prioriteringer andre halvår

Prosjektet Videreutvikling av eKultur 2019-2021 følger tre hovedspor: Flere typer samlinger, Mer og bedre data og Flere prosesser. Høsten 2019 begynner vi arbeidet med å utvide Primus for flere typer samlinger. I løpet av året skal vi ha på plass detaljerte planer blant annet for Levende samlinger i Primus. Det er viktig at vi får på plass metadata for nye objekttyper i KulturNav, før det skal implementeres i Primus. 

Parallelt med annen utvikling fortsetter arbeidet med å implementere funksjoner fra PrimusWin i PrimusWeb. Blant annet gjenstår det å få på plass avansert søk og metaoperasjoner. Vi prioriterer funksjoner som brukes ofte og av mange brukere. Vi fokuserer også på å oppdatere veiledninger, tips og hjelpetekster. 

Alle som bruker PrimusWeb kan følge med på ny funksjonalitet i Primus. Under Om Primus ligger oppdatert informasjon om hva som er kommet til siden forrige versjon. 

Følg med på det som skjer i Primus