Primus 2021

Det er et ønske fra museene å kunne forvalte museumssamlingene i via ett Primus brukergrensesnitt. I dag benytter de fleste brukere av Primus to grensesnitt: PrimusWin og PrimusWeb. I 2021 vil vi prioritere å legge til flere funksjoner i PrimusWeb slik at arbeidsoppgavene i enda større grad kan utføres i PrimusWeb. Ny funksjonalitet blir utviklet i ny og utvidet PrimusWeb og museene vil få anledning til å prøve ut denne underveis på en testinstallasjon.

Prioriteringer første halvår

For å imøtekomme ønskene om å benytte ett brukergrensesnitt i Primus vil vi i første halvår fortsette utviklingen av funksjonalitet som mangler i dagens PrimusWeb. For eksempel gjelder dette utvidet/avansert søk, metaoperasjoner, rapportfunksjoner og administrative funksjoner. Som en del av «Videreutvikling av eKultur 2019-2021» vil vi også fortsette utviklingen av støtte for Spectrum 5 prosedyrer i den nye PrimusWeb. 

I løpet av første halvår vil den nye PrimusWeb være i test på en testinstallasjon hos enkelte av eiermuseene. Vi vil tett samarbeid med forvaltningsgruppen forberede disse aktivitetene samt det første museet som går i produksjon med ny PrimusWeb. 

Arbeidet med å utvikle en DAMS løsning for forvaltning av mediafiler i eKultur fortsetter i 2021. Utviklingen av en førsteversjon er finansiert av Kulturrådet gjennom «Videreutvikling av eKultur 2019-2021» prosjektet og Museene i Sør-Trøndelag gjennom «Film og lyd» prosjektet. Mot slutten av andre kvartal vil vi legge til rette for en pilot med basis funksjonalitet hos ett eller flere museer. 

Som en del av utviklingsarbeidet i første halvår videreføres arbeidet som skal utvikle støtte for å masseimportere filer og opprette objektposter i Primus basert på materialet som importeres. Det er en målsetting å ha en betaversjon på dette brukergrensesnittet klart til test mot slutten av første halvår. 

En ny FDV-App med et forenklet grensesnitt for FDV arbeid i felt med mobile enheter er i pilot på Ryfylkemuseet. I første halvår 2021 ønsker vi å utvide piloten til flere museer. 

I samarbeid med samisk museumsnettverk er det gjort prioritering av hvilke områder som bør støtte samisk språk i Primus. Dette arbeidet vil bli spesifisert og utviklet i PrimusWeb gjennom året. 

Prioriteringer andre halvår

I andre halvår vil vi i den nye PrimusWeb utvikle støtte for levende samlinger som egen objekttype. Når utviklingsarbeidet er ferdig, vil det bli lagt til rette for test hos museene. Dette halvåret vil vi også starte test av den nyutviklede film og lyd modul i ny PrimusWeb. 

Arbeidet med masseimport vil videreføres fra første halvår og gå over i en pilotfase for utvalgte museer i andre halvår.