Primus videregående kurs

Kurset er for deg som er kjent med Primus fra før. Målet for kurset er at skal du kunne effektivisere ditt arbeid med bl.a. bruk av «masseimport av bilder» og «metaoperasjoner i mappe»

Kurset er fulltegnet

Du vil her få en praktisk introduksjon til de aller fleste funksjoner som ikke er dekket av nybegynnerkurset. Unntaket er FDV- og Konserverings-funksjoner som dekkes i eget kurs.

Vi jobber i både PrimusWin og PrimusWeb.

Listen nedenfor gir en oversikt over de tema vi gjennomgår i kurset. Innholdet er veiledende, og det tas forbehold om endringer.

  • Grundig gjennomgang av funksjoner og moduler i Primus
  • Masseimportering av bilder
  • Metaoperasjoner – Hvordan jobbe effektivt med flere objekter samtidig
  • Nyttige tips og funksjoner