Prosjekter

KulturIT arbeider kontinuerlig med å videreutvikle eksisterende løsninger og utvikle nye i samarbeid med kultursektoren. Arbeidet organiseres som prosjekter.

Pågående prosjekter

For tiden pågår prosjekter innen KulturNav, Primus, DigitaltMuseum og Minne. I tillegg utarbeides en langsiktig plan for videreutvikling av museenes fellesløsninger.