KulturNav

Pågående utvikling

Utviklingen fortsetter resten av året med fokus på å gjøre websiden enklere og mer effektiv å jobbe i. Arbeidet med å forbedre og skape nye felles lister fortsetter også i flere prosjekter både i Norge og Sverige.

KulturNav 1.7

Versjon 1.7 ble lansert 1. juni 2017 og innebar en gjennomgripende teknisk konsolidering av KulturNav med fokus på å gjøre forslagshåndtering og dialog mer stabil. Videre ble håndtering av bilder innlenket fra DigitaltMuseum forbedret. Det skilles nå tydeligere på primærdata og forslag/dialog/ekstern tilleggsinformasjon. Forslag kan nå redigeres før de godkjennes av redaksjonen for et datasett.

KulturNav 1.6

I januar 2017 ble KulturNav versjon 1.6 lansert. I denne versjonen er bildehåndtering med mulighet til å velge hovedbilde samt å skjule uønskede bilder forbedret. Arbeidsflyten for når en bruker skal redigere poster er effektivisert. Import og eksport av data er også forbedret.  Databasestrukturen økte med mer informasjon om fartøy. Et stort antall mindre korrigeringer og forbedringer er gjennomført i mindre oppdateringer i løpet av våren. API’et er utvidet og en ny metode, summary, er introdusert.

KulturNav 1.5

I versjon 1.5 som ble lansert i oktober-november 2016 forbedret vi muligheten for å søke med «eller-satser» og frasesøk. Vi gjorde store gjennomgripende forbedringer i håndteringen av databasens relasjoner som gir mer effektiv datalagring og enklere datatilgang. KulturNavs API er utvidet og er blitt lettere og raskere å jobbe mot.

KulturNav 1.4

KulturNav versjon 1.4 ble lansert 23. mars 2016 med flere nye funksjoner og forbedringer i brukergrensesnittet. Noen eksempler:

  • Metaoperasjoner for å kunne redigere flere poster om gangen
  • En forenkling av arbeidet med å skape mapper med informasjon som kan hentes til Primus

KulturNav er finansiert av Kulturrådet og utviklet av KulturIT i samarbeid med kulturarvsinstitusjoner i Norge og Sverige.