Primus

Primus Arkeologi

Prosjektet Primus Arkeologi utvikler tillegg til Primus slik at museer smartere kan håndtere og forvalte informasjon fra arkeologiske undersøkelser; fakta om undersøkelsene, undersøkte enheter og saker som finnes ved undersøkelser. Informasjon fra de arkeologiske undersøkelsene kan enkelt importeres til Primus og muliggjør at arkeologisk materiale kan forvaltes på samme måte som annen informasjon ved museet. 

Primus Arkeologi er et samarbeidsprosjekt mellom flere svenske organisasjoner: Bohusläns museum, Hallands kulturhistoriska museum, Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Lödöse museum, Statens maritima museer, Värmlands museum og Västarvet.

Importmodulen er testet siden våren 2015 og en webside for felles data om for eksempel undersøkelser, undersøkte enheter, arkeologer og arkeologisk terminologi åpnes i løpet av høsten 2015. Forbedringer for arkeologi i Primus lanseres i løpet av 2017.