Støtte fra Kulturrådet til eKultur og nye formidlingsløsninger

Kulturrådet har gitt tilskudd til videreutvikling av løsningene i eKultur i perioden 2022–2024.

Tilskuddet gjelder både flere av dagens fellesløsninger og videreutvikling av en felles plattform for digital formidling, VirtueltMuseum, samt utvikling av en portal for skoletilbud.

Støtten er gitt i utviklingsprogrammene for museene i perioden 2021-2023. Les om programmene på Kulturrådets nettsider.

Tilskuddet sikrer videreutvikling av eKultur, og dermed den digitale infrastrukturen i museumssektoren. Videreutviklingen vil blant annet innebære bedre tilrettelegging for forskning – og for digital formidling til nye og eksisterende målgrupper.

– Bedre digitale tjenester kan bidra til at museene når et økt mangfold av brukere. Med en felles infrastruktur vil det også blir enklere for museene å jobbe med et større mangfold i uttrykk, sier Ole Jakob Furset, seksjonssjef for kulturarv og museum i Kulturrådet, i en artikkel om tilskuddene på Kulturrådets nettsider.

Digitalt Museum som forskningsportal

Det er også tildelt midler fra forskningsprogrammet, ett av de tre utviklingsprogrammene for museene, for utvikling av DigitaltMuseum som forskningsportal.

Ved å inkludere universitetsmuseene og sikre at funksjonaliteten i DigitaltMuseum er tilpasset forskere, vil dette bidra til å legge til rette for å forske på de digitaliserte samlingene – på tvers.

– Dette er et viktig skritt for å få også universitetsmuseene inn i DigitaltMuseum, noe som vil bety at vi får en bredde i den digitaliserte kulturarven fra istiden til i dag. Dette er også et viktig prosjekt i lys av Stortingsmeldingen «Musea i samfunnet» som legger vekt på å styrke faglige broer og samarbeid som kan medvirke til faglig vekst i hele sektoren, sier Ole Jakob Furset i artikkelen fra Kulturrådet.