Workshop

KulturIT kan også tilby workshops innenfor ulike fagområder hvor man i en mindre gruppe tar opp spesifikke temaer. Sammenlignet med et kurs, vil en workshop i større grad kunne bære preg av dialog mellom alle deltakerne og praktisk arbeid innenfor ett eller flere emner med mål om å komme frem til et resultat.

Eksempler på dette kan være:

  • Se på arbeidsprosesser og effektiv bruk av verktøyene.
  • Praktisk arbeid i Primus, relatert til deres samlinger
  • Praktisk arbeid med utstilling i Kulturio
  • Hvordan skrive artikler i DigitaltMuseum
  • Hvordan ta i bruk KulturNav i Primus

Lokasjon

Sted for gjennomføring gjøres etter avtale. KulturIT kan tilby lokaler for gjennomføring dersom det er ønskelig.

Kostnader

Kostnader er avhengig av innhold, lokasjon og varighet.

Spørsmål

Ta kontakt med oss på post@kulturit.org, eller telefon +47 909 93 000 for mer informasjon om hva vi kan tilby.