Workshop om digital formidling i utstillinger med bruk av Kulturio Kiosk

KulturIT tilbyr digital workshop i Kulturio Kiosk.

Workshopen er delt opp i to deler:

Del 1: Gjennomgang av Kulturio Kiosk. Hvordan er Admin satt opp? Hvilke visningstyper finnes og hva kan de brukes til?

Del 2: Tips, anbefalinger og diskusjon om hvordan lage en vellykket digital fortelling med bruk av Kulturio Kiosk.


Pris: 5.500,-  eks. mva.

Format: workshopen kjøres over nett.

Undervisningsspråk: norsk

Antall deltagere: inntil 6 personer

Varighet: ca. 4 timer

For spørsmål og bestilling ta kontakt: post@kulturit.org