Hopp til hovedinnhold

Utvid museet med KulturPunkt

Hold vinterstengte museer åpne hele året

Museumsguide hele døgnet med lydfiler fra telefonen

Plasser kulturpunkter ute i folks nærmiljø

La historien fortsette utenfor museets grenser

Hvorfor KulturPunkt?

Med KulturPunkt kan museet formidle til publikum ute i kulturminnelandskapet.

Omgivelsene våre bærer på historier som er ukjente for mange.  

Hva har foregått i denne bygningen? Hvem bodde her? Med KulturPunkt-appen kan museene formidle til publikum der de er, med de fysiske omgivelsene som bakgrunn. 

Med video, historiske foto og lydopptak som knytter seg til stedet, er formidlingsmulighetene mange. Et lydspor kan sette stemning, ta oss tilbake i tid eller fungere som guide. Fotografier og andre objekter gir dybde til historiene. 

Knytt kulturpunktet til kart med koordinater. Plasser du ut en QR-kode ute i landskapet, gir du publikum en enkel vei inn til formidlingsinnholdet ditt i KulturPunkt.

KulturPunkt er knyttet til løsningen Kulturio.

  • Logo - Støttet av Kulturrådet
    1/1

Spørsmål om KulturPunkt eller andre formidlingsløsninger?

Se flere formidlingsløsninger