Hopp til hovedinnhold

Personvern

Hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger skal være kjent for brukere og blir beskrevet i KulturITs personvernerklæring.

Denne personvernerklæringen gjelder for de ulike systemene som KulturIT utvikler for museer og andre institusjoners faglige arbeid med dokumentasjon, forvaltning og formidling av kunst-, kultur- og naturhistoriske samlinger, og som til sammen utgjør eKultur.

Databehandleravtale

Virksomheter som benytter eKultursystemene er behandlingsansvarlige for stort sett all informasjon som ligger i systemene. Der KulturIT lagrer eller på andre måter behandler disse dataene, gjennom å drifte nettsteder og databaser, er KulturIT databehandlere

Forholdet mellom behandlingsansvarlige og databehandlere i eKultur er regulert gjennom en egen databehandleravtale. En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. 


For spørsmål ta gjerne kontakt med oss på personvern@kulturit.org

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1