KulturPunkt

Har du et prosjekt, en utstilling, en tursti eller annet du ønsker å formidle? KulturPunkt er en plattform for formidling til publikums egne mobiler og nettbrett, og fastmonterte iPader i utstillinger.

KulturPunkt er en løsning for digital formidling til utstillinger, mobil, nettbrett og web, og er en del av KulturITs økosystem.

KulturPunkt Mobil

 • KulturPunkt PWA - teaser (Foto/Photo)
  1/1

Med KulturPunkt Mobil når museet publikum der de er når og de er der. Med KulturPunkt Mobil får publikum en gylden mulighet til å oppdage steder rundt seg og oppleve den skjulte historien.

Nesten alle personer har en stedstilknytning, og å bruke det fysiske landskapet som utgangspunkt for formidling gir mange en nærhet til temaet som formidles. Enten de er på stedet, ønsker å dra dit eller har en annen tilknytning dit. Kanskje de er derfra eller har gode minner fra området. 

 • Hva har foregått i denne bygningen? Hvem bodde her?
 • Film tatt opp på stedet med en formidler som tegner og forklarer
 • Historisk foto og kunst fra stedet kan gi nytt blikk på historien
 • Bruk av lydspor til å sette stemning. Industrilarm som i dag er erstattet av trafikk. Løsningen kan også brukes som en audioguide.

KulturPunkt Mobil er implementert som en progressiv webapplikasjon (PWA), som sørger for likhet i utseende, funksjonalitet og oppførsel på tvers av enheter og plattformer. Innholdet kan utforskes via ulike innganger: GPS, navigering i kart og lister, inntasting av tallkoder og skanning av QR-koder.

KulturPunkt Kiosk

 • (Foto/Photo)

Med KulturPunkt Kiosk kan museene supplere utstillinger med dybdeinformasjon via fastmonterte iPader. Innholdet kan presenteres ved bruk av tekst, lyd, film og bilder. 

Avhengig av kontekst, tema og ønskede pedagogiske grep kan museet bruke ulike visningstyper:

 • mosaikk
 • tidslinje
 • bildekart
 • bilde- eller videogalleri
 • bilde- og videoloop
 • en enkelt artikkel

Det er mulig å ha flere visningstyper på samme kiosk.

Fleksibel formidling

KulturPunkt er et fleksibelt formidlingssystem som lar museene formidle til publikum både på egne enheter (mobil, nettbrett, pc) og gjennom digitale kiosker i utstillinger.

Innholdet kan gjenbrukes på begge steder slik at du for eksempel kan lage et undervisningsopplegg med for- og etterarbeid hvor elever har tilgang til deler av utstillingen med egne telefoner. 

Et kulturpunkt er et informasjonspunkt og kan eksempelvis være en gjenstand, bygning eller person knyttet til et geografisk sted. Punktet kan beskrives med innhold som tekst, lyd, film, bilder og/eller lenker til andre kilder. Dette gjør det fleksibelt å bygge innhold tilpasset den utstillingen eller den konteksten punktet er en del av.

Et kulturpunkt kan enten vises alene eller sammen med flere som en del av en liste, på et kart, som en del av en tur eller et tema. Det gjør at det er fleksibelt å tilpasse løsningen på museet. Gjennom kulturpunktene kan publikum få tilgang til kunnskap som beriker museumsopplevelsen.

Drift og administrasjon

Et webbasert administrasjonsgrensesnitt tilrettelegger for innlegging og redigering av innhold i KulturPunkt.

Vi tror på at museene skal kunne fokusere på god formidling. Gjennom KulturPunkt har man en unik mulighet til å fokusere fullt og helt på innholdet og overtale drift av database til KulturIT.

Kulturpunkt ble lansert 1. mars 2015. I dag er KulturPunkt Admin 2.0, KulturPunkt PWA 1.0 og Kiosk 3.5 i drift.

API

Det er mulig å kun bruke administrasjonsverktøyet til KulturPunkt og selv lage presentasjonslagene. KulturPunkt kommer med et eget API som man kan få tilgang til for å hente informasjonen.

Samarbeid

KulturPunkt er et resultat av et samarbeid mellom flere museer og Kulturrådet.