KulturPunkt

Har du et prosjekt, en utstilling, en tursti eller annet du ønsker å formidle? KulturPunkt er en plattform for formidling til publikums egne mobiler og nettbrett, og iPader montert i utstillinger.

 • Webpresentasjon til publikums enheter. Kiosk i utstilling. Bruk av API-et (fra venstre)
  1/1
  Webpresentasjon til publikums enheter. Kiosk i utstilling. Bruk av API-et (fra venstre)

KulturPunkt er en løsning for digital formidling til utstillinger, mobil, nettbrett og web, og er en del av KulturITs økosystem. 

Løsningen består av et brukervennlig og enkelt administrasjonsgrensesnitt for innlegging av informasjon. Publikum får opp innhold på mobil eller på fastmonterte iPader som kan benyttes i utstillinger. 

 I tillegg har løsningen et API hvor en kan utvikle egne formidlingsløsninger basert på samme system.

Nå publikum der de er!

Nesten alle personer har en stedstilknytning og å bruke stedet, det fysiske landskapet, som utgangspunkt for formidling gir mange en nærhet til temaet som formidles. Enten de er på stedet, ønsker å dra dit eller har en annen tilknytning dit. Kanskje de er derfra eller har gode minner fra området. 

 • Hva har foregått i denne bygningen? Hvem bodde her?
 • Film tatt opp på stedet med en formidler som tegner og forklarer
 • Historisk foto og kunst fra stedet kan gi nytt blikk på historien
 • Bruk av lydspor til å sette stemning. Industrilarm som i dag er erstattet av trafikk.

KulturPunkt Mobil

Med KulturPunkt Mobil når museet publikum der de er når de er der. Museet kan nå flere brukergrupper der de er med formidling og hjelpe publikum å tolke og forstå landskapet rundt seg. Med KulturPunkt Mobil får publikum en gylden mulighet til å oppdage steder rundt deg og oppleve den skjulte historien. 

KulturPunkt Mobil handler om stedsformidling/platsförmedling og dere kan gi publilum tilgang til stedet via ulike tekonologiske innganger: beacons, kart og GPS og QR-kode. 

Se hva andre museer har formidlet gjennom KulturPunkt Mobil.

KulturPunkt Web

 • 1/1
 • 1/1

Mobiltilpasset nettside som gjør museets formidling tilgjengelig på publikums egne enheter. 

Publikum kan få tilgang til kulturpunkter på sin pc, mobil eller nettbrett via et responsivt webgrensesnitt. 

Lenken kan deles ut til på ulike måter publikum på forskjellige måter, for eksempel plakat, kart, iBeacons, QR-kode, e-post eller sms.

Se http://kulturpunkt.org for å se hva andre museer formidler.

Kiosk

 • 1/1

Ved ønske om å supplere utstilling med digital dybdeinformasjon har løsningen visninger på KulturPunkt Kiosk. Det er fastmonterte iPader i utstillingen. Punktenes innhold kan presenteres ved bruk av tekst, lyd, film og bilder. 

Avhengig av kontekst, tema og ønskede pedagogiske grep kan museet bruke ulike visningstyper:

 • mosaikk
 • tidslinje
 • bildekart
 • bilde- eller videogalleri
 • bilde- og video loop
 • et enkelt kulturpunkt

Det er mulig å ha flere visningstyper på samme kiosk

Fleksibel formidling


KulturPunkt er et fleksiblet formidlingssystem som lar dere formidle til publikum både på egne enheter (mobil, nettbrett, pc) og gjennom digitale kiosker i utstilling. 

Du kan gjenbruke samme innhold på begge steder slik at du feks kan lage et undervisningsopplegg med for- og etterarbeid hvor elever har tilgang til deler av utstillingen med egne telefoner. 

Et kulturpunkt er et informasjonspunkt og kan eksempelvis være en gjenstand, bygning eller person knyttet til et geografisk sted. Punktet kan beskrives med innhold som tekst, lyd, film, bilder og/eller lenker til andre kilder. Dette gjør det fleksibelt å bygge innhold tilpasset den utstillingen eller den konteksten punktet er en del av.

Et kulturpunkt kan enten vises alene eller sammen med flere som en del av en liste, på et kart, som en del av en tur eller et tema. Det gjør at det er fleksibelt å tilpasse løsningen på museet. Gjennom kulturpunktene kan publikum få tilgang til kunnskap som beriker museumsopplevelsen.

Drift og administrasjon

KulturPunkt har brukervennlig administrasjonsgrensesnitt for kulturpunktene og hvordan du gjør ulike formidlingsgrep på både publikums mobiler og kiosk i utstilling.

Vi tror på at museene skal kunne fokusere på god formidling. Gjennom KulturPunkt har man en unik mulighet til å fokusere fullt og helt på innholdet og overtale drift av database til KulturIT. Dere får tilgang til via en nettleser og trenger kun nettilgang for å administere fra hvor som helst i hele verden.

Kulturpunkt ble lansert 1. mars 2015. I dag er KulturPunkt 2.0 (administrasjon og web) og Kiosk 3.0 i drift.

API

Det er mulig å kun bruke administrasjonsverktøyet til KulturPunkt og selv lage presentasjonslagene. KulturPunkt kommer med et eget API som man kan få tilgang til for å hente informasjonen.

Samarbeid

KulturPunkt er et resultat av et samarbeid mellom flere museer og Kulturrådet.