(Foto/Photo)

eKulturseminaret

En arena for kunnskapsutveksling om digitalisering i museer og kulturarvsinstitusjoner. 

Hvert år inviterer KulturIT sektoren til eKulturseminar. 

I år skal vi igjen arrangere eKulturseminarer i både Norge og Sverige. Vi vil legge ut informasjon forløpende på sidene for de to seminarene etter hvert som dette kommer på plass.

Velg seminaret i Norge eller Sverige ved å trykke på en av boksene nedenfor for mer informasjon og påmelding.

Har du innspill til årets program?

Send oss en epost med "eKulturseminar 2022" i emnefeltet.