Hopp til hovedinnhold

Vi tar ansvaret for museets daglige og strategiske arbeid med IT

God IT-ledelse innebærer å se helheten. Et godt og strategisk arbeid med IT bygger oppunder museets oppgaver og tjener virksomhetens overordnede mål. IT-ledelse krever derfor både tid og spesialisert kompetanse.  

Vanlige problemstillinger museene kan oppleve er:  

  • Hvordan forvalte eksisterende og nye tjenester og leverandører? 

  • Hvordan sikre gode og forankrede bestillinger, og oppfølging av avtaler? 

  • Hvordan sørge for at informasjonssikkerhet ivaretas i hele virksomheten? 

  • Hvordan arbeide helhetlig og strategisk med IT i organisasjonen? 

I rådgivningstjenesten IT-leder går KulturIT inn i rollen som museets IT-leder og tar ansvar for en trygg og strukturert IT-ledelse. Dermed kan museet frigjøre tid og ressurser til sine kjerneoppgaver.  

Om tjenesten

Vi i KulturIT besitter lang erfaring og ekspertise innen IT-ledelse og som rådgivere for museene. 

Som museets IT-leder vil KulturIT fungere som rådgiver for direktør, museumsledelse og i prosjekter. Vi vil lede arbeidet med en helhetlig IT-strategi, årsplan og handlingsplan for informasjonssikkerhet.  

En IT-leder fra KulturIT vil også kunne trekke inn annen relevant kompetanse fra oss, etter museets behov. 

Vil du vite mer?

For mer informasjon om tjenesten IT-leder, kontakt:

Alexander Holte-Davidsen, leder for driftsavdelingen i KulturIT

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1