Støtte fra Kulturrådet til utvikling av eKultur-løsningene

De digitale løsningene som KulturIT lager i samarbeid med museene, utvikles med støtte fra Kulturrådet og er i tråd med politiske mål for sektoren.

For perioden 2019-2021 mottok KulturIT tilskudd fra Kulturrådet til videreutvikling av eKultur, museenes digitale fellesløsninger. 

Støtten sikrer gjennomføring av flere tiltak i utviklingsplanen for løsningene Primus, KulturNav og DigitaltMuseum. 

Kulturrådet ga i tillegg støtte til andre prosjekter som gir utvikling i eKultur for samme periode, blant annet Minner – en løsning for innsamling av befolkningens egne historier.

Støtte fra Kulturrådet i perioden 2022–2024