KulturIT – et selskap med museene som eiere

Selskapet ble etablert i 2007, av Norsk folkemuseum og Maihaugen, i samråd med ABM-utvikling.

Et viktig mål ved oppstarten var å samle museene om et felles system for samlingsforvaltning og sikre en organisasjon for permanent drift og utvikling.

De første årene bistod KulturIT museene med å fase ut gamle systemer, som for eksempel Regimus og Imago. På bakgrunn av dette ble Primusvidereutviklet med en rekke moduler og funksjoner, også for kunstmuseer.

I 2009 ble DigitaltMuseum etablert som ny fellesløsning for publisering av samlinger. I 2016 hadde den norske og den svenske nettsiden til sammen om lag tre millioner besøk. I 2020 hadde tallet økt til 8,5 millioner. Mer enn sju millioner objekter i en rekke ulike kategorier er nå tilgjengelig på DigitaltMuseum.

I tråd med Kulturrådets vektlegging av standardisering og økt datakvalitet, ble KulturNav lansert i 2014. Gjennom løsningen kan institusjoner samarbeide om fagterminologi som åpne data.

Utviklingen av eKultur

Siden starten med Primus, DigitaltMuseum og KulturNav har økosystemet for felles forvaltnings- og formidlingsløsninger – eKultur – fortsatt å vokse.

Minne, som ble initiert og finansiert av Nordiska museet i Stockholm i 2015, ga museene mulighet til å samle inn og forvalte immateriell kulturarv gjennom befolkningens egne historier.

KulturPunkt og Kulturio gjør det mulig å formidle digitalt til publikum i utstillinger og ute i kulturminnelandskapet.

Det siste tilskuddet i eKultur er VirtueltMuseum, som etter planen skal tilbys museene i 2023. VirtueltMuseum vil bidra med helt nye måter å formidle på, gjennom interaktive opplevelser og 3D-utstillinger.

Sammenslåing med MuseumsIT

I 2021 ble selskapet MuseumsIT slått sammen med KulturIT. MuseumsIT ble opprettet i 2011 som leverandør av IT-driftstjenester til museene. 

Med denne virksomheten innlemmet i KulturIT AS, går selskapet videre som en styrket helhet og en tydelig aktør overfor sektoren og samarbeidspartnere. 

I tillegg til å være utvikler og leverandør av digitale løsninger, er KulturIT dermed også den interne IT-avdelingen for mer enn 1500 museumsansatte.

Slik jobber KulturIT

Kjernen i vår virksomhet har hele tiden vært å utvikle og drifte felles digitale løsninger og tjenester i samarbeid med museene. Denne modellen kommer hele sektoren til gode – små så vel som store kulturarvsinstitusjoner.

Ved bruk av tilgjengelig teknologi og sektortilpassede tjenester skal nasjonale samlinger og museenes skatter bli tilgjengelige for alle – hvor som helst, hele døgnet. Slik har KulturIT bidratt – og vil fortsette å bidra – til å digitalisere sektoren og ta vare på vår felles kulturarv for fremtiden.

Vi i KulturIT arbeider hele tiden med videreutvikling av de etablerte eKultur-løsningene, og innovative tilskudd dette digitale økosystemet. Vi legger til grunn sektorens behov, teknologiske og digitale trender, nasjonale føringer, og råd fra Kulturrådet.

I tillegg er vi et digitalt kompetansesenter. Vi bidrar med kompetanseheving ved å tilby kurs, workshops og rådgivning om tema som er relevante for digitalt arbeid i løsningene.

KulturIT inviterer sektoren til dialog gjennom jevnlige brukermøter, eKulturforum og det årlige eKulturseminaret.